Als u de Nederlandse nationaliteit wilt hebben dan kunt u bij de gemeente Lochem hierom vragen. Dat kan gebeuren door een naturalisatieverzoek of optieverzoek. Een optieverzoek kost u minder geld en tijd dan een naturalisatieverzoek.

Hoe vraag ik het aan?

Tijdens dit gesprek wordt met u nagegaan of u een optieverzoek kunt doen. Als u geen optieverzoek kunt indienen dan wordt met u nagegaan of u een naturalisatieverzoek kunt doen. Ook wordt u verteld wat u moet meenemen.

Wat mag u van ons verwachten?

De behandeling van een naturalisatie- of optieverzoek is sterk afhankelijk van uw situatie. In het gesprek zal u worden uitgelegd waar u rekening me moet houden.

Wat heb ik nodig?

 • Een geldig paspoort van het land waar u de nationaliteit van heeft en dat nog 1 jaar of langer geldig is op de dag van de aanvraag.
 • Een geldige vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd of, soms, een vergunning tot verblijf voor bepaalde tijd. Deze vergunning tot verblijf moet 1 jaar of langer geldig zijn op de dag van de aanvraag.
 • Een bewijs dat u bent ingeburgerd.
 • Een geboorteakte als u die nog nooit heeft afgegeven bij de gemeente. Deze geboorteakte is in het Nederlands, Frans, Duits of Engels of meerdere talen. Is de geboorteakte in een andere taal dan kunt u een beëdigd vertaler om een vertaling vragen.

Bovenstaande geldt niet als u asiel heeft gekregen m.u.v. inburgeringsvereiste.

Voor sommige geboorteakten is het nodig dat er een stempel op staat van de Nederlandse ambassade in het land van geboorte. Dat heet: legalisatie of apostille. Zonder deze stempel is de geboorteakte niet geldig. Lees hierover meer op de website van de IND.

Als u asiel heeft gekregen dan geldt heeft u alleen het bewijs nodig van inburgering.

Meer informatie over Nederlander worden vind u ook op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

 • € 1.023,-   Naturalisatieverzoek voor één persoon
 • € 1.305.-   Naturalisatieverzoek voor man en vrouw samen
 • €    151,-   Naturalisatieverzoek voor kinderen jonger dan 18 jaar, per kind
 • €    760,-   Naturalisatie voor één persoon die asiel heeft gekregen
 • € 1.044,-   Naturalisatie voor man en vrouw samen die asiel hebben gekregen
 • €    217,-   voor één persoon  
 • €    370,-  Optieverzoek voor man en vrouw samen
 • €      24.-  Optieverzoek voor kinderen jonger dan 18 jaar, per kind

U kunt uw verzoek doen voor u alleen maar ook voor uw gezinsleden. Het bedrag dat u voor het verzoek betaalt verschilt daarom.

 • Gezinslid van 17 jaar mag gedurende de aanvraag naturalisatie, die 1 jaar duurt, niet 18 jaar worden!
 • Kinderen van 16 en 17 jaar moeten voorafgaand aan het verzoek minimaal 3 jaar aaneengesloten in Nederland hebben gewoond.

Als u in Nederland asiel heeft gekregen dan betaalt u een lager bedrag.

Wanneer kom ik in aanmerking voor optie?

U kunt een optieverzoek doen als u:

 • 18 jaar of ouder bent en vanaf uw 4e jaar in Nederland woont, of
 • 3 jaar of langer getrouwd bent met een Nederlandse man of vrouw en u woont 15 jaar of langer in Nederland, of
 • 65 jaar of ouder bent en u woont 15 jaar of langer in Nederland, of
 • 18 jaar of ouder bent en vroeger de Nederlandse nationaliteit heeft gehad

Op de website van de IND zijn nog meer optie categorieën beschikbaar.

Als u geen optieverzoek kunt indienen dan wordt met u nagegaan of u een naturalisatieverzoek kunt doen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor naturalisatie?

U kunt een naturalisatieverzoek doen als u:

 • 5 jaar of langer in Nederland woont, of
 • 3 jaar bent gehuwd en samenwoont met een Nederlandse man of vrouw, of 
 • 3 jaar of langer een vergunning tot verblijf heeft en staatloos bent

Kan ik mijn naam laten veranderen bij mijn optieverzoek of naturalisatieverzoek?

U kunt uw naam veranderen bij een verzoek om de Nederlandse nationaliteit als:

 • uw naam moeilijk uit te spreken is in het Nederlands
 • uw naam geen achternaam en voornaam heeft maar een zogenaamde namenreeks (bijvoorbeeld: Hariri Mustapha Walid)

Voor deze wijziging hoeft u niet extra te betalen.

Uw naam wordt verplicht gewijzigd als uw geen achternaam of voornaam heeft. Uw naam kan niet worden veranderd als u een godsdienstige of politieke reden heeft.