De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres staan ingeschreven. Staat er iemand op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. Een onderzoek kan gestart worden op verzoek van de huidige bewoner of eigenaar van de woning, maar ook door een melding van instanties die adresgegevens uit de BRP gebruiken. Een onderzoek duurt maximaal 3 maanden.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan iemand uitgeschreven worden uit de BRP (en wordt dan ingeschreven in het RNI (Register Niet-Ingezetenen) of ingeschreven worden op een nieuw adres. U krijgt hiervan bericht.

Staan uw gegevens in onderzoek?

U wordt schriftelijk benaderd op het adres waarop u in onderzoek staat en, waar dit bekend is, op uw nieuwe adres. Het onderzoek kan beƫindigd worden als u:

  • een verklaring overlegt waarin staat dat u daadwerkelijk op het adres woont
  • wanneer u met recente post kan aantonen dat u op het adres woont.
  • aangifte doet van verhuizing.

Wat heb ik nodig?

  • U kunt een verzoek tot adresonderzoek persoonlijk aan de balie van de afdeling Publiekscontacten doen. Hierbij geeft u de gegevens door van de persoon waarvoor het adresonderzoek bedoeld is (naam, geboortedatum en ook evt. telefoonnummer en emailadres)
  • Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning
  • een geldig identiteitsbewijs

 

Wanneer wordt een onderzoek BRP ingesteld?

Als een burger of een instantie meldt dat bepaalde persoonsgegevens niet juist zijn, dan wordt dit schriftelijk gemeld bij de afdeling Publiekscontacten. Twijfelt de gemeente aan de juistheid van de gegevens, dan wordt er een onderzoek ingesteld. De meest onderzochte gegevens zijn het woonadres en gegevens over de nationaliteit. Maar ook andere gegevens kunnen onderzocht worden.

Hoe onderzoekt de gemeente de juistheid van de persoonsgegevens?

De gemeente plaatst bij de betreffende gegevens een aanduiding dat een onderzoek is gestart. Bij de aanduiding wordt ook de datum van het begin van het onderzoek opgenomen. Zolang het onderzoek loopt blijven de aanduiding en datum opgenomen.

De gemeente probeert duidelijkheid te krijgen over de gegevens. Dat kan variƫren van het opvragen van stukken die tot bewijs van de gegevens kunnen leiden tot het verplicht laten verschijnen van personen die informatie kunnen verschaffen over de gegevens. Gaat het om adresonderzoeken, dan wordt onder meer aan instanties gevraagd inlichtingen te verstrekken. Bij nationaliteitsonderzoeken kan informatie worden gevraagd aan buitenlandse vertegenwoordigingen (ambassades en consulaten).

Als duidelijkheid is verkregen, wordt het onderzoek afgesloten. Indien noodzakelijk worden de gegevens vervolgens gewijzigd. Uiteraard met inachtneming van de wettelijke bepalingen.