Bij een naturalisatieverzoek is een bewijs van inburgering nodig. Dat is bijvoorbeeld een schooldiploma of inburgeringsdiploma. De gemeente vraagt advies aan het Ministerie van Onderwijs of het diploma voldoende is.

U kunt vrijstelling krijgen van de inburgering. Van de vrijstelling is een verklaring nodig:

  • van het college van burgemeester en wethouders van Lochem
  • van een dokter die door de gemeente is aangewezen
  • van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in Amsterdam als het gaat om analfabetisme (niet kunnen lezen en schrijven)

Informatie over inburgering kunt u krijgen op de website van www.inburgeren.nl.