U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente geeft uw persoonsgegevens dan niet aan anderen. Wel kunnen we het verzoek om informatie naar u doorsturen. U mag dan zelf contact opnemen met de aanvrager. Of wij geven u de gelegenheid om uw mening te geven.

Overheidsinstellingen of andere bedrijven met een publiekrechtelijke taak (belastingdienst, gerechtsdeurwaarder, pensioenfonds) kunnen de gegevens wel opvragen. De gemeente is dan verplicht om de gevraagde gegevens te geven.

Wilt u een overzicht van aanvragen om uw persoonsgegevens?

Wilt u weten aan wie wij in het afgelopen jaar uw gegevens uit de basisadministratie personen hebben gegeven? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs

Hoe vraag ik het aan?

Een verzoek voor geheimhouding kunt u direct online aanvragen

 

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld worden. Daarom heeft u DigiD (digitale identiteitscode) nodig.