Stichting De Vullerfonds

De Stichting De Vullerfonds voor Studiekosten heeft als doel jongeren te helpen bij het betalen van hun studie aan scholen van middelbaar of hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. De stichting is in 1883 opgericht door de heer J.A. de Vuller, oud-burgemeester van Gorssel.

Op de website van het De Vullerfonds vindt u informatie over de stichting en ook een aanvraagformulier voor tegemoetkoming in studiekosten.

Voorwaarden

  • U heeft op geen enkele andere wijze recht op een studiefinanciering. Dat betekent dat u pas een bijdrage kunt krijgen als er geen recht meer is op studiefinanciering van DUO
  • De bijdrage is bij voorkeur bestemd voor diegenen die wonen in Lochem of Zutphen.

De bijdrage is maximaal € 1.500 per jaar en wordt meestal in de vorm van een renteloze lening verstrekt. Op de website van het De Vullerfonds staan voorbeelden wie hiervoor in aanmerking komt. Daar vindt u ook de aanvraagprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw E. Legtenberg e.legtenberg@lochem.nl, ambtelijk secretaris van het fonds.