Bij onze gemeente heeft u een streepje voor als u baankansen creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkgeversservicepunt (WSP)

Het Werkgeversservicepunt FactorWerk (WSP) helpt werkzoekenden die graag willen werken aan een baan bij werkgevers zoals u. Denk aan jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders.

Het WSP biedt werknemers en werkzoekenden hulp bij scholing,van werk naar werk trajecten of bij leerwerktrajecten. We zetten in op het uitvoeren van projecten uit de Doe-Agenda. Dit is een programma om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. Ook onderzoeken we of we voor arbeidsparticipatie kunnen samenwerken met het WerkgeversServicePunt Achterhoek en Twente.

Mensen naar werk begeleiden

Als gemeente hebben we de taak om iedereen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving. Ook moeten we zorgen dat iedereen zo veel mogelijk in het eigen onderhoud kan voorzien. Dat betekent dat we mensen naar werk begeleiden. Voor statushouders, gezins- en huwelijksmigranten en ook de Oekraïense ontheemden hebben we de plicht om hen te helpen inburgeren en naar werk te begeleiden.

Voor mensen met een beperking organiseren we zogenaamde beschutte werkplekken. Van daaruit kunnen zij doorstromen naar regulier werk.

Heeft u een werkplek te bieden?

Graag gaan we hierover met u in gesprek. Neem contact op met de accountmanager van ’t Baken voor meer informatie over de mogelijkheden.