Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van de stad Lochem met landbouwvoertuigen te rijden. Deze maatregel is voor de verkeersveiligheid. Het verbod geldt niet voor Kwinkweerd, Hanzeweg, Zutphenseweg en Barchemseweg. Indien u voor werkzaamheden toch gebruik moet maken van wegen in de bebouwde kom, dan moet hiervoor een ontheffing (pdf, 58 KB)  verleend worden.

Hoe vraag ik het aan?

U kunt het formulier printen (pdf, 58 KB)  en versturen via ons contactformulier of per post.

Waarom mogen landbouwvoertuigen niet meer door de bebouwde kom van Lochem?

De gemeente heeft deze maatregel genomen om de verkeersveiligheid te vergroten in de stad Lochem. Op een aantal plaatsen in de bebouwde kom leidde het landbouwverkeer tot onveilige situaties. De gemeente stelde het verbod in tegelijk met het besluit van de provincie om landbouwvoertuigen voortaan toe te laten op de rondweg N346, ten westen van Lochem.