Het in werking hebben van een bedrijf is aan milieuregels gebonden. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf en de aard van de productie is een omgevingsvergunning nodig. In andere gevallen kan worden volstaan met een melding. Vergunningverlening, beoordelen van meldingen, toezicht en handhaving gebeurt door de Omgevingsdienst Achterhoek.

 

Wanneer vraag ik een omgevingsvergunning milieu aan?

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor gebruik, bouw en/of verbouw van grotere industriële bedrijven.

Wanneer is een milieumelding voldoende?

Een milieumelding is voldoende wanneer uw bedrijf, of een wijziging in uw bedrijf niet vergunningplichtig is. Voorbeelden van meldingplichtige bedrijven: agrarisch bedrijf, cafetaria, autobedrijf, bakkerij. U kunt dit nagaan op aimonline.nl.

Waar kan ik nagaan of ik voor een inrichting een vergunning nodig heb of een melding moet doen?

Op www.omgevingsloket.nl en op aimonline.nl kunt u de vergunningcheck doen. Met deze check bepaalt u of u wel of geen omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Wat is de taak van de Omgevingsdienst Achterhoek?

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is één van regionale uitvoeringsdiensten in Nederland. De ODA behandelt vergunningaanvragen en meldingen en voert ook het toezicht en de handhaving uit voor de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland.