Bent u ondernemer en doet u zaken met de gemeente? Dan is het goed te weten dat wij algemene inkoopvoorwaarden hanteren. Voor alle aanvragen, aanbiedingen aan en overeenkomsten van de gemeente gelden de Regionale inkoopvoorwaarden Levering en Diensten Stedendriehoek 2017 (pdf, 156 KB) .

Europese regelgeving

De gemeente leeft de regels en wetten na die in Nederland en Europa gelden voor aanbesteding. Hiermee wil de gemeente ondernemers rechtvaardig behandelen en eerlijke concurrentie bevorderen. De uitgangspunten voor inkoop en aanbesteding vindt u in het beleidsdocument Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Lochem 2017 (pdf, 787 KB) .

Kadernota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Lees hier de Kadernota 2019-2023 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (pdf, 157 KB) , vastgesteld op 14 januari 2019 door de gemeenteraad van de gemeente Lochem.

Inkoop sociaal domein - Wmo

Bent u als zorgaanbieder betrokken bij de inkoop voor de Wmo? De gemeente Lochem streeft naar dynamische, flexibele, transparante en open overeenkomsten. Zo is het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen. Lees op de speciale pagina inkoop Wmo alles over hoe dat geregeld is.

Meer informatie