Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms zijn die zodanig dat het voortbestaan van uw bedrijf wordt bedreigd. Zoekt u dan hulp via ’t Baken, MKB-manager Hans Wennekes, de ROZ groep of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Regionale Organisatie Zelfstandigen

De www.rozgroep.nl is de adviesorganisatie in de Achterhoek en Twente voor de bevordering van ondernemerschap. MKB-manager Hans Wennekes kan u met de ROZ groep in contact brengen. Hans Wennekes is bereikbaar op 06-13 33 28 53 of mkbmanagers@lochem.nl.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Wellicht kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is er om ondernemers bij te staan. Deze regeling is er om ondernemers bij te staan. Op www.rozgroep.nl leest u meer over de Bbz.