Lochem werkt! is de nieuwe Economische Agenda van de gemeente Lochem voor de periode  2019 - 2022 (pdf, 2.379 KB) . Ondernemers willen dat de gemeente lef toont en flexibel en innovatief is. De Economische Agenda geeft aan hoe de gemeente samen kan optrekken met bedrijven. Samen werken we aan een gezonde lokale economie, die kansen biedt om ambities waar te maken. Daarbij heeft de gemeente natuurlijk altijd oog voor kwetsbare groepen en aandacht voor goede bereikbaarheid, ruimte voor vernieuwing en duurzaamheid.

Het Lochemse bedrijfsleven is zeer divers. Dat zorgt voor werkgelegenheid en maakt van Lochem een aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Ondernemers werken hier graag en willen waar mogelijk investeren en uitbreiden. De gemeente Lochem biedt hiervoor de ruimte: letterlijk en figuurlijk.

Resultaten boeken door samenwerking en overleg

Uitgangspunt bij het opstellen en uitvoeren van de Economische Agenda is samenwerking en overleg met ondernemers en bedrijven. We blijven met individuele ondernemers in gesprek, bijvoorbeeld met bedrijfsbezoeken van het college, via ondernemersverenigingen in de kernen en de Industriële Kring Lochem. We zetten extra in op het leggen en onderhouden van verbindingen met het nieuwe Lochemse Zaken Café. De opzet van het Digitale Ondernemers Panel staat op de agenda en is nog onderwerp van discussie in de raad. Op deze manieren kan de gemeente met ondernemers en bedrijven meedenken over vraagstukken als uitbreiding, personeelsbehoefte, bereikbaarheid, bedrijventerreinen, woonklimaat en de energietransitie. Samen met het bedrijfsleven stellen we plannen op om de terreinen Goorseweg/ Havenstraat in Lochem en Scheggertdijk in Almen te verbeteren. Het bedrijventerrein Diekink wordt ontwikkeld en we investeren in de binnenhaven in Lochem.

Meedoen en ruimte creëren voor ontwikkeling

De gemeente zet in op een goed functionerende arbeidsmarkt. Zo starten we projecten om mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt, door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Eind juni 2019 gaat het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO) van start aan de Ampsenseweg. Het centrum geeft ondersteuning aan starters en jonge ondernemers bij de stappen naar zelfstandig ondernemerschap. 

Broedplaatsen en duurzaamheid

In 2018 is de Innovatie Coöperatie van start gegaan om innovatieve projecten in de agrarische sector van de grond te krijgen. Daarnaast geven we samen met de Gasfabriek uit Deventer vorm aan een broedplaats voor vrijetijdseconomie. Het stimuleren van toerisme en recreatie zijn een speerpunt in deze agenda.

De Industriële Kring Lochem heeft een werkgroepenergietransitie/circulaire economie in het leven geroepen, die het Lochemse bedrijfsleven op dit gebied advies geeft. Inzetten op duurzame ontwikkeling is niet alleen belangrijk om doelen op gebied van klimaat en energie te halen. Het biedt ook economische kansen. Inspirerende voorbeelden bieden we een podium in digitale en papieren publicaties.

Een agenda die mee blijft bewegen

De samenleving verandert voortdurend, de lokale economie past zich steeds sneller aan, aan landelijke en wereldwijde ontwikkelingen. Tijdens de looptijd van deze agenda bespreken we dan ook elk jaar met het bedrijfsleven de nieuwe mogelijkheden en kansen voor Lochem.