Veelzijdig en ondernemend. Dat typeert ondernemend Lochem. Wilt u weten hoe wij als gemeente bijdragen aan dit ondernemersklimaat? Dit leest u in de economische agenda vanaf 2023 (pdf, 3.788 KB) .


Wethouder Eric-Jan de Haan (Economie): “De agenda (pdf, 3.788 KB)  geeft richting aan zowel onze ondernemers als de gemeentelijke organisatie. Zo staat erin met welke ontwikkelingen ondernemers te maken krijgen. En hoe we hen willen helpen als het gaat om procedures, energie, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat.”

Trots

Dat we zoveel verschillende ondernemers hebben, maakt het college trots. Van zorgondernemer tot agrariër, van winkelier tot productiebedrijf en van advocaat tot chauffeur. “Die diversiteit willen we versterken. We verwachten van ondernemers dat zij ondernemen. Ondernemers mogen van ons verwachten dat we naast hen staan. En dat we actief zijn in de Achterhoek, Twente/Salland en natuurlijk de Stedendriehoek. Daar kunnen we de krachten bundelen en benutten”, vertelt Eric-Jan de Haan.

Gemeente als partner

Ontwikkelingen om ons heen maken hoe het gaat met de economie. “Richting geven is daarom belangrijk. Want onzekerheid over onze lokale economie, brengt ook onzekerheid op veel andere terreinen. Van cultuur tot sport en van energietransitie tot het voorzieningenniveau. De gemeente kan als partner optreden voor het bedrijfsleven, en goede voorwaarden scheppen.” 

Detailhandelsvisie

“Een voorbeeld van wat we gaan doen? Eric-Jan de Haan: “Dit jaar willen we aan de slag met een detailhandelsvisie. Uit ons koopstromenonderzoek, weten we bijvoorbeeld welke omzet sectoren maken. En waar bezoekers van onze detailhandel vandaan komen. Met de detailhandelsvisie kijken we dieper. Met ondernemers maken we een plan om de detailhandel te versterken.”

Vier keuzes

Het college kiest ervoor om werk te maken van:

  • Snelle en goede dienstverlening
  • Behouden en versterken van de veelzijdigheid van ons bedrijfsleven
  • Zorgen dat inwoners kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.
  • Duurzame en toekomstbestendige groei mogelijk maken