Lochem is een groene gemeente. De vele plantsoenen worden niet alleen door de gemeente Lochem onderhouden, maar steeds vaker ook door burgers. Op steeds meer plekken onderhouden inwoners het openbaar groen in hun buurt of straat zelf.

Wie doet wat?

  • Inwoners die een contract hebben met de gemeente onderhouden het openbaar groen in de straat of buurt zelf.
  • De buitendienst van de gemeente onderhoudt het groen in de dorpscentra, langs belangrijke toegangswegen en alle hagen en bomen.
  • Bedrijven onderhouden groen in woonwijken in opdracht van de gemeente.

Waarom onderhouden inwoners het groen zelf?

Op diverse plekken in de gemeente Lochem wordt het groen onderhouden door burgers. Het gaat hierbij om gezamenlijk onderhoud van het openbaar groen door een straat of buurt. Afspraken over het onderhoud worden vastgelegd in een contract: een zogenaamde gebruiksovereenkomst. Hiermee hoopt de gemeente de saamhorigheid in een buurt te vergroten en de tevredenheid over het groen in de eigen straat of buurt te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de groenstrook gebruikt wordt voor het vergroten van het erf. Het karakter van de openbare groenstrook dient behouden te blijven. Een gebruiksovereenkomst geldt voor een periode van vijf jaar. Voor het uitvoeren van het onderhoud ontvangt de straat of buurt een vergoeding, die zij vrij mogen besteden aan bijvoorbeeld de jaarlijkse buurtbarbeque.

Meer weten over een gebruiksovereenkomst?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het openbaar groen samen met buurtgenoten te onderhouden? Neemt u dan contact op met Baarte de Rooy. Hij is bereikbaar op telefoon (0573) 28 92 22 of via b.derooy@lochem.nl