Circulus onderhoudt de rioleringen van de gemeente. Wat u moet doen bij een rioolverstopping leest u op de website van Circulus bij Onderhoud van rioleringen.

Regenwater

Regenwater is vaak te schoon voor het riool. Daarnaast raakt bij een fikse plensbui het riool soms overbelast wanneer ook het regenwater in het riool komt. Via een overstort komen dan het regenwater en vuil rioolwater terecht in sloten, vijvers en kanalen. Dit leidt dan weer tot vissterfte bij warm weer. Ook verdroogt het land (en tuinen) doordat regenwater wordt afgevoerd via het riool. Bij zomers weer wordt dan weer kostbaar schoon drinkwater gebruikt om de tuin te sproeien.

Wat is afkoppelen regenwater?

Met regenwater afkoppelen wordt bedoeld dat regenwater niet meer in het riool komt. Het schone regenwater wordt gescheiden van het vuile rioolwater. De regen van daken en wegen wordt opgevangen. Daarna wordt dit in de bodem geïnfiltreerd of naar sloten en vijvers geleid. De afgelopen jaren heeft de gemeente in verschillende wijken het regenwater afgekoppeld van de riolering. Ook konden inwoners in het verleden subsidie ontvangen als zij zelf het regenwater van de woning afkoppelden. De subsidieregeling hiervoor is al enkele jaren geleden gestopt.

Hoe wordt er afgekoppeld?

Er zijn verschillende manieren om het regenwater apart van het riool af te voeren:

Ondergrondse afvoer

Bij ondergrondse afvoer wordt het regenwater van daken rechtstreeks via de regenpijp en een buis onder de grond naar een infiltratievoorziening of naar sloten en vijvers geleid. Regenwater dat op wegen valt, kan via straatkolken in het ondergrondse systeem terechtkomen. Straatkolken waarvan het regenwater is afgekoppeld kunt u herkennen aan het waaiermotief.

Bovengrondse afvoer

Bij bovengrondse afvoer wordt het regenwater zichtbaar opgevangen en naar een infiltratievoorziening of oppervlaktewater geleid. Voorbeelden zijn goten en regenpijpen die boven de grond uitkomen.

Infiltratie in de bodem

Infiltreren in de bodem kan op verschillende manieren. Dit hangt af van de hoeveelheid water en van de bodemgesteldheid. Er wordt gebruik gemaakt van infiltratiekratten, -kolken en -riolen. Ook kan een bak met grind goed zijn. Er wordt eerst getest en dan wordt voor de juiste methode gekozen.

Berging in oppervlaktewater

Als het regenwater naar sloten of vijvers stroomt, heet dat berging in oppervlaktewater. Het is belangrijk dat er genoeg ruimte is om veel water te bergen.

Voorzichtig met schoonmaakmiddelen

Als het regenwater rechtstreeks in de bodem wordt geïnfiltreerd of naar sloten, vijvers en kanalen geleid wordt, dan moet u extra voorzichtig zijn met schoonmaakmiddelen, chloor, zout, et cetera. Die kunnen de bodem vervuilen.