In 2050 wil de gemeente Lochem klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten we zuiniger omgaan met energie. Dat kan door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Zowel in de bebouwing en het verkeer, als in de industrie en de landbouw. Daarmee tonen we onze verantwoordelijkheid, voor de aarde, voor de natuur en voor de generaties die na ons komen. Meer hierover vind in het Coalitieakkoord 2022 (pdf, 3.245 KB) .

Gelders Energieakkoord

De gemeente Lochem heeft ook het Gelders Energieakkoord ondertekend. Hierin is de ambitie vastgelegd dat de provincie in 2050 energieneutraal is. Lochem sluit hierdoor aan bij de werkmethoden van het Gelderse programma. De Lochemse doelstellingen komen hierdoor dichterbij.

Buurtaanpak voor lokale energie initiatieven

Energieneutraal in 2030 betekent dat we evenveel energie gaan opwekken en besparen als we verbruiken. Dit vergt gezamenlijke inspanning van inwoners, bedrijven en de gemeente. De gemeente ondersteunt daarom buurten die samen werk willen maken van energie besparen en (grootschalig) opwekken. De gemeente wil met de buurtaanpak lokale kennis en energie stimuleren om te komen tot een goed plan. Voor het organiseren van de buurtaanpak werken we samen met lokale partners als dorpsraden, belangengroepen en LochemEnergie. De buurtaanpak gaat uit van een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Uitvoeringsprogramma

Met het uitvoeringsprogramma Klimaat & Energie de gemeente een nieuwe stap naar een klimaatneutraal 2050 (pdf, 3.151 KB) . Het beschrijft diverse maatregelen waar de gemeente en diverse partijen aan (gaan) werken. Zoals het besparen van energie in woningen, energiezuinig rijden, hergebruik van afval, opwekken van duurzame energie en innovatie in de landbouw en industrie.