28 oktober

Het coronavirus is nog niet weg, integendeel. Het coronavirus en de maatregelen hebben een flinke invloed op het leven van alle dag. Kwetsbare groepen hebben het nu extra moeilijk. ’t Baken is er voor…

28 oktober

23.000 kinderen kunnen niet thuis wonen. Voor meer dan 23.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend. Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.

16 oktober

De gemeenten in de Cleantech Regio en de Provincie Gelderland werken samen aan een snelle fietsroute F348 tussen Deventer en Zutphen. In de laatste Stuurgroep Fiets zijn hierover nieuwe besluiten…

14 oktober

Sinds 10 oktober is de CoronaMelder-app te gebruiken in heel Nederland. Het coronavirus is er nog steeds. De app is een extra hulpmiddel om de verspreiding van het virus te stoppen. Hoe meer mensen de…

14 oktober

De gemeente maakt plannen voor de herinrichting van de traverse Eefde zuid, de hoofdweg door het dorp Eefde. In dit artikel leest u de laatste stand van zaken over de plannen, de uitvoering en het…

14 oktober

Harrie Pelgrim is vrijwilliger bij de Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel). De meeste vleermuizen zien we zelden. Toch zijn ze van de lente tot de herfst elke nacht op pad voor een insectenhapje. Zo…

5 oktober

De gemeente kan meer sturen op de keuze van locaties voor zonneparken. Dat blijkt uit de evaluatie die de gemeente Lochem liet uitvoeren naar de aanleg van grote zonneparken. Op basis van de evaluatie…

5 oktober

‘Zet windmolens op zee’. ‘Leg alle daken vol met zonnepanelen’. ‘Geen landbouwgrond opofferen voor zonneparken’. ‘Windmolens en zonneparken verpesten ons landschap’.

1 oktober

Voor 2021 en de jaren daarna heeft de gemeente Lochem een begrotingstekort. Het lukt de komende jaren niet om quitte te spelen. Het tekort kan zelfs verder oplopen. De coronacrisis speelt de gemeente…

28 september

De resultaten van de 4e peiling zijn er. Al sinds het begin van de coronacrisis onderzoekt de GGD Noord- en Oost Gelderland hoe het met inwoners uit onze regio gaat. Dat gaat via het GGD-panel, de…

9 september

De bouw van zonnepark Berkelweide in Lochem is gestart. Hiervoor is TPSolar verantwoordelijk. Het is na zonnepark Armhoede (ook van TPSolar) het tweede zonnepark binnen onze gemeentegrenzen. Bij de…

28 augustus

Als gevolg van de coronacrisis sloten openbare maatschappelijke voorzieningen zoals binnensportaccommodaties, dorpshuizen en buitenbaden in de gemeente Lochem hun deuren. Deze sluiting en de huidige…

27 augustus

De Cleantech RES regio heeft het afgelopen jaar bekeken, hoeveel schone energie we als regio kunnen opwekken. En hoe en op welk soort plekken we energie kunnen opwekken met zonneparken en windmolens.…

6 augustus

Bekijk het persbericht op de website van de Rijksoverheid.

15 juli

Bewoners van onze gemeente kunnen hun mening geven over de ontwikkeling van zonneparken tot nu toe. Dit is onderdeel van een onderzoek van de gemeente. Wethouder Henk van Zeijts (duurzaamheid)…

17 april

We worden allemaal geraakt door de coronacrisis. In het bijzonder onze ouderen en andere mensen die minder goed uit de voeten kunnen. Wat is het dan mooi en waardevol om te zien dat er zoveel…

7 april

Er is meer geld nodig voor het nieuwe schoolgebouw in Laren. Tot nu toe hield de gemeente rekening met 5,8 miljoen euro. Door de ontwikkelingen in de bouw gaat het nieuwe schoolgebouw 6,9 miljoen euro…

18 maart

Vanaf woensdag 18 maart is er een speciale website voor coronahulp in de gemeente Lochem in de lucht.

5 september

Op 6 juni 2019 ontdekte de gemeente Lochem dat haar ICT-systeem gehackt was. Uit onderzoek blijkt niet dat bij de hack op de gemeente persoonsgegevens van inwoners bekeken, gestolen of gewijzigd zijn.…

7 juni

Op 6 juni is ontdekt dat hackers een aanval hebben uitgevoerd op het ICT-netwerk van de gemeente Lochem. We hebben de aanval gestopt. Er is nog geen aanleiding om te vermoeden dat er persoonsgegevens…