6 oktober

De lederloopkever, de kleine knotswesp en de smalle platrug. Het zijn drie van de ruim 360 bijzondere soorten ongewervelde dieren die bij een biodiversiteitsonderzoek gevonden werden langs de Oude…

6 oktober

‘Ben je voorbereid op criminaliteit? Word geen slachtoffer!’ Dat is het thema van de nationale Week van de Veiligheid van 11 tot 15 oktober 2021. Tijdens deze week informeren wij u, onze inwoner of…

6 oktober

Vanaf begin november start aannemer Van Gelder Verkeerstechniek BV met het vervangen van de oude lantaarnpalen in Almen. Deze vervangt de aannemer door nieuwe palen met energiezuinige lampen en LED.

6 oktober

Vrijdag 1 oktober startte de Stichting Natuur in de Graafschap met het (laten) graven van een poel voor het project Herstel Leefgebied Kamsalamander. Dat gebeurde op het terrein van agrariër René…

6 oktober

Berkelbode

4 oktober

Een goed punt voor informatie en een prik zonder afspraak GGD Noord- en Oost-Gelderland is op vrijdag 8 en 29 oktober aanwezig bij ’t Trefpunt in Gorssel voor extra informatie en voorlichting over het…

4 oktober

Rond 7 oktober ontvangen een groot aantal ouders in onze gemeente per post een uitnodiging van de GGD voor deelname aan de Kindermonitor. Dit is een groot onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van…

1 oktober

Ruim 750 reacties zijn er de afgelopen weken binnengekomen op de kernvisies Wonen. Veel mensen reageerden digitaal via www.lochem.nl of tijdens inloopbijeenkomsten op de woningbouwplannen in de…

30 september

Door duurzaam en scherp begroten kan het college van de gemeente Lochem een structureel sluitende gemeentebegroting voorleggen aan de raad. Er is een gezonde financiële basis, waarop het nieuwe…

30 september

Het is zover! Het nieuwe ontwerpvoorstel voor de Markt is af. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hun mening te geven over het plan voor een nieuwe inrichting van de Markt in Lochem. Dat kan online…

30 september

De vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s in de regio groeit. Daarom gaat de gemeente Lochem het plaatsen van laadpalen samen met zestig andere gemeenten in de regio versnellen. Dit doet zij…

30 september

Provincie Gelderland voert tussen 11 oktober en 19 november 2021 groot onderhoud uit aan de N339 tussen Laren en Epse. De werkzaamheden leiden tot wegafsluitingen en vinden plaats in 2 fasen: tussen…

28 september

Berkelbode

28 september

Versterken van de biodiversiteit en behoud van ons mooie Achterhoekse landschap zijn thema’s die doorlopend uw en onze aandacht vragen. De gemeente heeft daarom verschillende mogelijkheden om subsidie…

28 september

Het loket van de gemeente Lochem in Gorssel breidt vanaf woensdag 6 oktober de openingstijden uit.

28 september

In het kader van de Week van de Opvoeding houdt ’t Baken op maandagavond 18 oktober de theatervoorstelling ‘Die andere ouders doen ook maar wat’ in de Schouwburg Lochem.

28 september

Een mix van kruiden, klaver en grassen in het grasland. Een mooi gezicht, maar het is ook goed voor biodiversiteit, koeien en bodem. LTO en Urgenda bieden met een crowdfundingsactie kruidenrijk zaad…

28 september

In het najaar van 2021 rijdt de SRV-wagen van het Gelders Genootschap door de Achterhoek. De SRV-wagen verbindt de elf deelnemende gemeenten van het project ‘Een nieuwe Tijd. Wederopbouw in de…

28 september

Wethouder Robert Bosch opende dit jaar de Sportdag Onbeperkt Sportief. Doel van deze sportdag is om mensen met een beperking aan het sporten of bewegen te krijgen.

27 september

Over een jaar begint het WK Volleybal Vrouwen in Nederland en Polen. De Nederlandse speelsteden zijn Arnhem, Rotterdam en Apeldoorn. Lochem is een van de 30 Gelderse gemeenten die samen de 24 landen…