27 december

Door corona gold de afgelopen 2 jaar een vuurwerkverbod. Tijdens deze oud en nieuw gaan we weer vuurwerk zien en horen. De regels voor vuurwerk zijn veranderd.

27 december

Een bewogen jaar loopt op zijn eind. Velen in onze gemeente hebben op hun manier bijgedragen aan de opvang van mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchtten. Ik wil u daar heel graag voor bedanken.…

27 december

Stichting Welzijn Lochem houdt elk jaar een kerstlunch in het gemeentehuis. Dit doen ze voor inwoners uit onze gemeente die behoefte hebben aan samenzijn tijdens kerst. Maar die dit in hun…

27 december

Wilt u meer weten over het maken van een verduurzamingsplan? Meld u dan aan voor de online informatieavond van het Regionaal Energieloket. Deze avond is op dinsdag 10 januari 2023 van 19.30 tot 20.30…

27 december

Fietsendiefstal behoort tot de meest voorkomende vorm van diefstal. Afgelopen weken steeg het aantal fietsendiefstallen in de gemeente Lochem behoorlijk, vooral elektrische fietsen. Het gaat soms om…

27 december

‘Samen in Lochem’ is de titel van het nieuwe collegeprogramma. Een uitnodiging om samen met inwoners, organisaties en ondernemers bij te dragen aan de doelen uit het collegeprogramma. Vier thema’s…

27 december

Van november tot en met februari vinden jaarlijks de meeste woninginbraken plaats. Ook in onze gemeente zien we het aantal inbraken stijgen in deze donkere maanden. Kunt u zelf ook iets doen om de…

20 december

Berkelbode

20 december

Statushouders doen in onze gemeente echt mee in de samenleving. Ze werken vier dagen in de week aan een intensief inburgeringsprogramma. Statushouders leren zo snel de taal, leren over onze cultuur en…

20 december

Afgelopen zaterdag bedankte wethouder Eric-Jan de Haan de inzet van de Lochemse Evenementen Organisatie (LEO). Dankzij deze organisatie staan de Koningslindes weer op hun plek aan de Noorderwal in…

20 december

Meld Misdaad Anoniem, kortweg M. genoemd, is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U kunt…

20 december

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ontwikkelde de website www.denkvooruit.nl.

15 december

Vanwege de vorst liggen de werkzaamheden aan de Molenpoort en Julianaweg deze week stil. Als het goed is gaat de aannemer maandag 19 december weer aan de slag. Het weerbericht voor de komende week…

14 december

Woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion, huurdersverenigingen IJsseldal en De Berkelstreek en de gemeente hebben voor de komende 4 jaar samenwerkingsafspraken gemaakt. Afspraken over hoe zij…

13 december

Dinsdag 6 december 2022 bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan het bedrijf SafanDarley aan de Kwinkweerd in Lochem.

13 december

Het was een initiatief van de lange adem. De herplaatsing van het Fonteinbeeld van Berkhemer. Maar wat is het resultaat mooi geworden. Dankzij de enorme steun van vele vrijwilligers en sponsoren staat…

13 december

In het najaar is Circulus weer gestart met het onderhoud van gemeentelijke bomen in het buitengebied. Het werk bestaat op dit moment uit snoeien en uit planten van jonge bomen. Met het onderhoud van…

13 december

Het probleem van openbare basisschool Villa60 in Eefde is opgelost. De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen in Eefde blijven gymmen in sportzaal De Stuw. Dat hebben de gemeente en het schoolbestuur…

13 december

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar en gaan zij gemakkelijker hun gang dan bijvoorbeeld in de zomer. Gaat u…

13 december

Berkelbode