8 maart

Het coronavirus en de maatregelen zorgen voor een andere situatie voor veel ondernemers. Gemeente Lochem en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) willen ondernemers graag adviseren bij het maken…

10 februari

Door de vier RES-regio’s Noord-Veluwe, Cleantech Regio, Arnhem/Nijmegen en Regio Foodvalley is in samenwerking met de provincie een ecologische verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden voor…

17 december

Meer groen, verlaagde Julianaweg en groene verhoogde Molenpoort. Begin november is aan inwoners en organisaties in Lochem gevraagd te reageren op de eerste schetsen voor een nieuwe inrichting van de…

5 november

Dertig regio’s in Nederland hebben weer een stap gezet om de overgang naar schone energie goed voor te bereiden. Dat doen ze met het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). De concepten van…

5 november

​​​​​​​Vanaf nu mag iedereen in Lochem via een enquête reageren op schetsen voor de herinrichting van de Julianaweg en Molenpoort. Eerder heeft de gemeente gevraagd wat inwoners en belanghebbenden…

28 oktober

Het coronavirus is nog niet weg, integendeel. Het coronavirus en de maatregelen hebben een flinke invloed op het leven van alle dag. Kwetsbare groepen hebben het nu extra moeilijk. ’t Baken is er voor…

28 oktober

23.000 kinderen kunnen niet thuis wonen. Voor meer dan 23.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend. Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.

16 oktober

De gemeenten in de Cleantech Regio en de Provincie Gelderland werken samen aan een snelle fietsroute F348 tussen Deventer en Zutphen. In de laatste Stuurgroep Fiets zijn hierover nieuwe besluiten…

14 oktober

Sinds 10 oktober 2020 is de CoronaMelder-app te gebruiken in heel Nederland. Het coronavirus is er nog steeds. De app is een extra hulpmiddel om de verspreiding van het virus te stoppen. Hoe meer…

14 oktober

De gemeente maakt plannen voor de herinrichting van de traverse Eefde zuid, de hoofdweg door het dorp Eefde. In dit artikel leest u de laatste stand van zaken over de plannen, de uitvoering en het…

5 oktober

De gemeente kan meer sturen op de keuze van locaties voor zonneparken. Dat blijkt uit de evaluatie die de gemeente Lochem liet uitvoeren naar de aanleg van grote zonneparken. Op basis van de evaluatie…

5 oktober

‘Zet windmolens op zee’. ‘Leg alle daken vol met zonnepanelen’. ‘Geen landbouwgrond opofferen voor zonneparken’. ‘Windmolens en zonneparken verpesten ons landschap’.

1 oktober

Voor 2021 en de jaren daarna heeft de gemeente Lochem een begrotingstekort. Het lukt de komende jaren niet om quitte te spelen. Het tekort kan zelfs verder oplopen. De coronacrisis speelt de gemeente…

9 september

De bouw van zonnepark Berkelweide in Lochem is gestart. Hiervoor is TPSolar verantwoordelijk. Het is na zonnepark Armhoede (ook van TPSolar) het tweede zonnepark binnen onze gemeentegrenzen. Bij de…

28 augustus

Als gevolg van de coronacrisis sloten openbare maatschappelijke voorzieningen zoals binnensportaccommodaties, dorpshuizen en buitenbaden in de gemeente Lochem hun deuren. Deze sluiting en de huidige…

27 augustus

De Cleantech RES regio heeft het afgelopen jaar bekeken, hoeveel schone energie we als regio kunnen opwekken. En hoe en op welk soort plekken we energie kunnen opwekken met zonneparken en windmolens.…

15 juli

Bewoners van onze gemeente kunnen hun mening geven over de ontwikkeling van zonneparken tot nu toe. Dit is onderdeel van een onderzoek van de gemeente. Wethouder Henk van Zeijts (duurzaamheid)…

17 april

We worden allemaal geraakt door de coronacrisis. In het bijzonder onze ouderen en andere mensen die minder goed uit de voeten kunnen. Wat is het dan mooi en waardevol om te zien dat er zoveel…

7 april

Er is meer geld nodig voor het nieuwe schoolgebouw in Laren. Tot nu toe hield de gemeente rekening met 5,8 miljoen euro. Door de ontwikkelingen in de bouw gaat het nieuwe schoolgebouw 6,9 miljoen euro…

18 maart

Vanaf woensdag 18 maart is er een speciale website voor coronahulp in de gemeente Lochem in de lucht.