Op vrijdag 12 april 2024, rond 17.00 uur, ontvangt de heer Peter van Waveren een Zilveren Knoop uit handen van locoburgemeester Lex de Goede. Peter neemt dan afscheid als voorzitter van het Stadshuus. Het college van B&W kent de Zilveren Knoop aan hem toe als blijk van waardering voor de bevlogen manier waarop hij in 2015, samen met andere enthousiaste inwoners, de ‘Vereniging het Stadshuus Lochem’ heeft opgezet. Onder zijn leiding heeft de vereniging laten zien letterlijk en figuurlijk een belangrijke centrale ontmoetingsplaats te zijn in stad Lochem.

Ontstaan van het Stadshuus

In 2014 bundelde een initiatiefgroep haar krachten, vastbesloten om het oude gemeentehuis

nieuw leven in te blazen als een bruisend Kulturhus. Dankzij de vastberadenheid en visie van Peter van Waveren werd in juli 2015 de oprichting van de “Vereniging het Stadshuus Lochem” een feit. Het nieuwe bestuur, met Peter als voorzitter, stond voor een uitdagende start. Het gebouw kampte met achterstallig onderhoud. Door de sluiting van de Garve was er veel behoefte aan plek in Lochem voor sociale en culturele activiteiten en dat gaf Het Stadshuus een duwtje in de rug.

Unieke centrale ontmoetingsplaats

Medebestuursleden van Peter schetsen hem: “Wat het Stadshuus uniek maakt, was Peters overtuiging om het zonder subsidies van de gemeente te exploiteren. Zijn visie was helder: elke gebruiker draagt bij aan het behoud van het Stadshuus, maar de drempel om deel te nemen moet laag zijn. De eerste drie jaar was het voor Peter, naast zijn baan, keihard werken om het Stadshuus organisatorisch en financieel op poten te zetten. Hij had een scherpe visie en de capaciteit om mogelijkheden te zien waar anderen dat niet doen. Zo heeft hij samen met een team vrijwilligers een plek gecreëerd waar kunst, cultuur en gemeenschap samenkomen. Het Stadshuus is het bruisende centrum geworden voor sociale en culturele activiteiten en ondernemerschap. Het Stadshuus ontwikkelde zich tot een inspirerende plek waar mensen samenkomen, ideeën uitwisselen en nieuwe verbindingen leggen. De impact hiervan reikt verder dan alleen een fysieke ruimte. Het heeft een positieve invloed op de hele gemeenschap en stimuleert een gevoel van trots en saamhorigheid.”

Een blijk van waardering

De Zilveren Knoop is een blijk van waardering van het college van B&W voor inwoners die een verbindende rol vervullen in de Lochemse samenleving. Het ontwerp van de Zilveren Knoop is naar een idee van inwoonster Ingrid Leufkens.

Deel dit artikel