In juli 2023 werd bekend dat de provincie Overijssel 4 voorkeursgebieden voor windenergie had aangewezen. Een van deze gebieden is de A1-zone tussen Deventer en Holten-Rijssen, ten noorden van de gemeente Lochem. Om inwoners meer duidelijkheid te geven over wanneer en waar zij windprojecten kunnen verwachten, konden gemeenten programmeringsafspraken wind maken met de provincie Overijssel. De initiatiefnemers voor windmolens in de A1-zone houden 17 april tussen 15.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst.

Programmeringsafspraken windenergie Deventer

De gemeente Deventer heeft afspraken gemaakt met de provincie Overijssel over het plaatsen van windmolens in de A1-zone. In de programmeringsafspraken is nu voorgesteld om tot 2030 deelgebieden 47 en 54 aan te wijzen. In deze gebieden is plek voor 7 windmolens.

  • Deelgebied 47 ligt ten noorden van de A1, tussen Colmschate en Bathmen.
  • Deelgebied 54 ligt tussen de A1 en Epse. Dit deelgebied ligt aan onze gemeentegrens. Daarom hebben inwoners van Epse en Kring van Dorth een brief van de gemeente Deventer ontvangen. In deze brief kregen zij meer informatie over de plannen met een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Deventer.

Inspreken bij de raad

De programmeringsafspraken zijn nog niet definitief. De gemeenteraad van Deventer spreekt vanaf 24 april over de afspraken tijdens een beeldvormende tafel. Inspreken is mogelijk, u kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffier: griffie@deventer.nl.

Initiatief voor windmolens in de A1-zone

Vier initiatiefnemers hebben al een concreet idee voor windmolens die passen binnen de deelgebieden 47 en 54. Hierover zijn omwonenden binnen een straal van 2.800 meter geïnformeerd. De initiatiefnemers zien ruimte voor

  • 2 windmolens ten zuiden van de A1, naast afslag 24 (Deventer-Oost), en
  • 2 windmolens ten noorden van de A1, tussen Colmschate en Bathmen.

Meer informatie vindt u op de website van de initiatiefnemers.

Inloopbijeenkomst

De initiatiefnemers houden een inloopbijeenkomst op 17 april. Van 15.00 uur tot 21.00 uur in de Ichtuskerk aan de Holterweg 106 in Colmschate.

Programmeringsafspraken Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten ligt ook aan het voorkeursgebied van de A1-zone. Op dit moment heeft Rijssen-Holten nog geen besluit genomen over de programmeringsafspraken. Dit gebeurt uiterlijk eind april hierover.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Rijssen-Holten. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief.

Programmeringsafspraken Hof van Twente

Ook Hof van Twente heeft een voorstel tot programmeringsafspraken met de provincie Overijssel opgesteld. Deze gebieden liggen niet in de buurt van onze gemeentegrens. Wel in de buurt van Borne, waar al initiatiefnemers voor windmolens actief zijn.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Irene Bremer: i.bremer@lochem.nl. Of bellen met (0573) 289 222.

Deel dit artikel