Flitspeiling Lochem Spreekt. Gemeente Lochem werkt aan een visie op opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen opvangen is een opgave van ons als samenleving. We horen daarom graag wat u belangrijk vindt. Laat uw mening horen en doe tot en met 21 april 2024 mee aan de flitspeiling op lochemspreekt.nl.

Internationaal leven we in een onzekere tijd. Er zijn meerdere oorlogen. Zoals de oorlog in Oekraïne. Veel mensen ontvluchten hun land. Ook in Nederland en in onze gemeente speelt veel rond de opvang en huisvesting van vluchtelingen.

In de visie beschrijven we onze opgave voor opvang. En welke keuzes we maken om vluchtelingen in onze gemeente op te vangen. De gemeente moet en wil een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. De opvang en huisvesting is onder andere niet eenvoudig omdat er een tekort is aan woningen, voorzieningen en opvanglocaties. Een visie op opvang van vluchtelingen helpt ons om keuzes te maken.

De visie gaat over 3 doelgroepen

Gemeente Lochem heeft een wettelijke taak voor opvang en huisvesting van:

  • Asielzoekers
  • Ontheemden (uit Oekraine)
  • Statushouders

Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd. Diegene vraagt om bescherming. Een asielzoeker verblijft in een asielzoekerscentrum (azc) totdat besloten is of iemand een vergunning krijgt om in Nederland te mogen blijven (verblijfsvergunning) omdat hij of zij niet veilig is in het land waar diegene vandaan komt. Een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft gekregen, noemen we een statushouder. Ontheemden zijn mensen die hun huis en land, in onze (Europese) regio, hebben verlaten omdat het er niet veilig is. Nederland vangt ontheemden uit Oekraine op, op basis van Europese regels.

Wat is volgens u belangrijk bij de opvang van vluchtelingen?

Laat ons weten wat u belangrijk vindt via de vragenlijst op www.lochemspreekt.nl. Wij horen graag uw mening. Niet alles wat u inbrengt kan een plek krijgen in de visie, maar u helpt ons met wat wij in onze visie opschrijven. U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 21 april 2024.

Geen internet?

U kunt via een papieren versie deelnemen aan het inwonerspanel. Dit kunt u doen door uw adresgegevens door te geven via het telefoonnummer (Zutphen) 0575 - 84 37 38. Bij ieder onderzoek ontvangt u vervolgens een vragenlijst per post.

Denkt u met ons mee over de visie?

Op dinsdagochtend 16 april 2024 gaan wij met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners in gesprek. Wij zijn op zoek naar 4 inwoners, met verschillende achtergronden. Wilt u wel meedenken? Geef het uiterlijk 10 april aan ons door. Vul het digitale formulier in op www.lochem.nl/denkmee. Of bel ons op 0573 - 289 222.

Deel dit artikel