Het uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie 2021-2023 geeft inzicht in waar we in onze gemeente staan in de overgang naar schone energie en een beter klimaat. Het heeft een praktische insteek. Het programma bevat tientallen lopende en toekomstige projecten en initiatieven, die bijdragen aan het halen van klimaat- en energiedoelen van de gemeente Lochem.

De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn in de afgelopen jaren (tussen 2019 en 2021) gestart en hebben de komende jaren een doorlooptijd. Denk bijvoorbeeld aan de Biogashubs in Laren en Lochem, het waterstofproject in Berkeloord en de Buurt Energie Strategieën (BES). De gemeente draagt veelal bij met kennis, subsidie en haar netwerk. Het programma geeft ook een beeld van de opgave uit het landelijk Klimaatakkoord: van grootschalig energie opwekken tot anders verwarmen van onze gebouwen, en van landbouw tot industrie.

Veel dynamiek en discussie

De overgang naar schone energie kent een grote dynamiek. Het Uitvoeringsprogramma heeft daarom een korte looptijd en een open karakter. Het programma is een praktische projecten-agenda, die ruimte biedt aan initiatieven uit de samenleving van Almen tot Zwiep. Dat is ook de insteek van het coalitieakkoord.

Uitnodiging aan de samenleving

Wethouder Henk van Zeijts: “De afgelopen twee jaar hebben we onze bewoners op verschillende manieren geraadpleegd over de overgang naar schone energie en een beter klimaat. Dat heeft gezorgd voor een brede bewustwording en een nieuwe beweging: buurten werken samen aan de overgang naar nieuwe energie. We zijn trots op de vele initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven die een plek hebben en krijgen in het uitvoeringsprogramma. Iedereen is welkom om daar nieuwe projecten aan toe te voegen.”

Deel dit artikel