Eind april 2024 ging BAM in opdracht van de provincie Gelderland verder met de aanleg van de nieuwe provinciale weg ten zuiden van de bestaande Goorseweg in Lochem. Naar verwachting is vanaf 18 juli dit deel van de provinciale weg open voor het verkeer. Tussen 6 tot en met 18 juli geldt hier een omleidingsroute via een tijdelijke weg.

plattegrond van het gebied waar gewerkt wordt
Op dit overzichtskaartje ziet u het nieuw aan te leggen kruispunt op de Goorseweg, nabij de bouwlocatie van de brug. Hier splitst de Goorseweg zich aan de rechterzijde (richting Intratuin) op in parallelwegen en in het midden de provinciale weg.

Hoe komt dat er uit te zien?

De nieuwe provinciale weg komt ten zuiden van de bestaande Goorseweg te liggen. Deze laat de provincie aansluiten op het nieuwe kruispunt met de Nettelhorsterweg (N825).

De bestaande Goorseweg wordt een parallelweg. Deze sluit ook aan op het kruispunt met de Nettelhorsterweg. Dit heeft 3 voordelen:

  1. de karakteristieke Goorseweg met zijn prachtige bomenlaan blijft behouden.
  2. De bestaande woningen langs de Goorseweg, blijven aangesloten op de Goorseweg
  3. Bij Intratuin verbetert de verkeersveiligheid.

Ook maakt BAM een parallelweg ten zuiden van de nieuwe provinciale weg. Namelijk tussen de Tusselerdijk en tot bijna aan het kruispunt met de Nettelhorsterweg. Hiermee blijven de aanliggende landbouwgronden en de aanwezige woning bereikbaar.

Tijdelijke weg bij de Goorseweg

Er is ruimte nodig om de nieuwe provinciale weg en het kruispunt met de Goorseweg te kunnen maken. Daarom legt BAM een nieuwe tijdelijke weg aan. Deze komt direct aan de huidige bouwlocatie van de brug te liggen en sluit aan op de bestaande Goorseweg. Deze tijdelijke route is vanaf 6 juni tot en met 18 juli 2024 open voor verkeer. Door de nabijheid van de ongevalslocatie met de brug laat de provincie schermen aanbrengen, zodat deze bouwlocatie niet te zien is. 

Omleidingen

  • Van 6 juni tot en met 18 juli 2024 is de Tusselerdijk aan de noordzijde afgesloten voor verkeer. Verkeer leiden we om via de Nettelhorsterweg-Wengersteeg-Zwiepseweg-Kappellaan.  
  • Van 6 juni tot en met 18 juli 2024 leiden we verkeer op de Goorseweg, ter hoogte van de bouwlocatie van de brug, om via de tijdelijke weg. 

Planning

  • Van 6 juni tot en met 18 juli 2024 leggen we de nieuwe provinciale weg, het kruispunt met de Goorseweg en de zuidelijke parallelweg aan.
  • Na 18 juli 2024 kan gemotoriseerd verkeer voor het eerst rijden over de nieuwe provinciale weg en het kruispunt met de Goorseweg.
  • Na 18 juli 2024 starten de werkzaamheden om van de bestaande Goorseweg een parallelweg te maken.
  • Tot en met half oktober 2024 vinden er nog werkzaamheden plaats om de wegwerkzaamheden af te ronden.

Bomen en beplanting

Langs de gehele nieuwe provinciale weg plant de provincie bomen en struiken. Dus vanaf de Rengersweg tot en met de Goorseweg. Deze werkzaamheden voeren we in dit najaar en winter uit.

Bouw van de brug

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid wanneer de werkzaamheden aan de brug over het Twentekanaal worden hervat. Zodra hierover meer informatie bekend is, laten wij dat weten.

Deel dit artikel