Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan ontvangt Kreunen Bouw Lochem op vrijdagavond 22 maart 2024 het Predicaat Hofleverancier. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikt rond 20.00 uur het predicaat uit tijdens een feestelijke personeelsbijeenkomst.

burgemeester overhandigt het predicaat

Belangrijke werkgever / Maatschappelijke betrokkenheid

Kreunen Bouw Lochem is een belangrijke werkgever in de Gemeente Lochem, een bedrijf dat plaatselijk en regionaal zeer betrokken is. Het bedrijf is op alle disciplines in de bouw actief en heeft betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Het bedrijf met 125 personeelsleden in vaste dienst heeft “maatschappelijke betrokkenheid bij haar medewerkers” hoog in het vaandel staan en maakt bewust de keuze om op regionaal en plaatselijk niveau sponsoring in te zetten. Verenigingen waarvan medewerkers van het bedrijf lid zijn en/of een (bestuurlijke) binding mee hebben genieten de voorkeur.

Kernwaarden

Kreunen Bouw Lochem kenmerkt zich in haar missie en visie door voor haar opdrachtgevers de economische waarde van het vastgoed te vergroten. De directie is van mening dat vastgoed, een bedrijfspand, een woning, ontwikkeld, gebouwd en/of her-beoordeeld moet worden op basis van de kernwaarden: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Dat zijn de kernwaarden die van belang zijn voor de gebruiker(s), opdrachtgevers, investeerders en hun omgeving om de economische waarde te maximaliseren. Kreunen Bouw Lochem is voortdurend bezig met ontwikkeling van nieuwe producten en innovaties en verleent daarbij medewerking aan verschillende onderzoeksinstituten (WUR en TNO) Ook het circulair bouwen heeft de grootste aandacht, zoals hergebruik van materiaal en/of het leveren van grondstoffen (uit afval) voor nieuwe producten.

Gecertificeerd opleidingsbedrijf

Kreunen Bouw Lochem is een erkend en gecertificeerd opleidingsbedrijf voor leerlingen van het VMBO. Het bedrijf was een van de eerste bouwbedrijven in de regio die het certificaat “De Erkende Hoofdaannemer” ontving. Intussen is het bouwbedrijf VCA** en ISO 9001 gecertificeerd. Het bedrijf heeft gediplomeerde leermeesters in dienst die stagiaires en schoolverlaters goed kunnen begeleiden en opleiden. Ook de medewerkers krijgen elk jaar een bijscholing.

Van onbesproken gedrag

Zijne Majesteit de Koning kent het recht tot het voeren van het Predicaat Hofleverancier toe aan kleine en middelgrote ondernemingen, die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en die daarnaast minimaal honderd jaar bestaan. De bestuurders van een bedrijf dat dit predicaat krijgt, moeten van onbesproken gedrag zijn net als de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf voldoende onderbouwd zijn. De gemeente Lochem is er enorm trots op dat het bedrijf aan alle voorwaarden en toetsing voldoet om hiervoor in aanmerking te komen.

Deel dit artikel