Het plan voor tijdelijke woningen aan de Zutphenseweg in Lochem krijgt vorm in goed overleg met omwonenden. Hodes Huisvesting modulair en circulair bouwen gaat de 22 flexwoningen leveren. Dat is het resultaat van de aanbesteding. De indeling van het terrein is zover klaar dat de gemeente de omgevingsvergunning kan aanvragen.

Plan tijdelijke huizen Zutphenseweg

Vanaf juni 2023 is gewerkt aan het plan voor huisvesting van Oekraïners, statushouders en spoedzoekers. Omwonenden, het Staring College en zwem- en sportcentrum de Beemd dachten mee in een klankbordgroep. Er waren 3 bijeenkomsten. De 4e en laatste bijeenkomst is in maart van dit jaar.

Wethouder Wonen Marja Eggink: “Als gemeente zijn we blij met de inbreng die omwonenden wilden leveren. Het college is zich er zeer van bewust dat omwonenden zich overvallen voelden door het nieuws dat op deze plek tijdelijke woningen komen. Toch zijn we met elkaar in gesprek gekomen en was het mogelijk om vanuit wederzijds begrip het plan aan te passen. Dat is een compliment aan alle betrokkenen”.

De schets is aangepast op wensen van omwonenden

Omwonenden hadden de wens om het groen tussen de Beemd, Staring College en de Vogelwikke ongemoeid te laten. Dat is gelukt. De flexwoningen met verdieping komen aan de kant van De Beemd. De laagbouw aan de kant van de Vogelwikke. Rondom het wijkje komt groen. De buurt denkt mee over het groen tijdens een nog te plannen bijeenkomst. Omwonenden kozen ook de kleur van de woningen.

De woningen

Op het terrein komen in totaal 22 woonunits. Het bestaande huis aan de Zutphenseweg is verbouwd voor een gezin dat een verblijfsvergunning kreeg.

In het bijgebouw achter de woningen komen 2 appartementen en 3 appartementen in de bestaande bungalow. De verbouwing tot appartementen kan starten, zodra de aanbestedingsprocedure is afgerond. We verwachten op korte termijn te starten met de aanbestedingsprocedure.

De meest gunstige planning

Het projectteam van de gemeente dient de aanvraag voor de Omgevingsvergunning eind maart in. Half mei wordt de vergunning naar verwachting verleend en start de bezwarentermijn. Het grondwerk start half mei. Afhankelijk van eventuele bezwaren kan de leverancier de flexwoningen plaatsen vanaf juli. De afbouw begint dan na de zomervakantie. De eerste bewoners kunnen dan eind oktober 2024 aan de Zutphenseweg gaan wonen.

Waarom deze tijdelijke woningen?

De woningen zijn tijdelijk voor de duur van 10 jaar. Ze zijn nodig voor Oekraïense vluchtelingen die de gemeente opvangt op plekken die straks niet langer beschikbaar zijn. Ook zijn er 5 woningen voor mensen die om andere redenen dringend een huis nodig hebben. Gemeente Lochem is eigenaar van de woningen; Viverion gaat ze verhuren. 

Blijf geïnformeerd

Op deze webpagina vindt u meer informatie over het plan aan de Zutphenseweg: www.lochem.nl/wonen-bouw-en-verkeer/woonbeleid/flexwoningen.

Deel dit artikel