Veel inwoners van de gemeente Lochem bewegen regelmatig minimaal 30 minuten achter elkaar. Maar minder mensen sporten regelmatig minimaal 30 minuten achter elkaar. Zij doen dat het liefst in de sportschool, maar ook door te hardlopen en mountainbiken. Dat blijkt uit een onderzoek over sporten en bewegen dat we in januari lieten uitvoeren. Ruim 700 inwoners vulden de vragenlijst van het digitale inwonerpanel Lochem Spreekt in. 

foto van mountainbiker
Inwoners van onze gemeente bewegen regelmatig minimaal 30 minuten achter elkaar.

Het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek beweegt 4 of meer dagen per week. Slechts 8% van de deelnemers beweegt helemaal niet of nauwelijks. Inwoners die gebruikmaken van de wandel- en fietspaden en het bos zijn hier tevreden over. Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt dat de mogelijkheden om te sporten of bewegen beter kunnen.

Wat te doen met een halve ton?

We kregen concrete antwoorden op de vraag wat men zou doen met een bedrag van
€ 50.000 om mensen aan te moedigen om meer te sporten en bewegen. Voorbeelden van antwoorden die mensen gaven, zijn beweegtoestellen in de openbare ruimte, een app of website met een overzicht van het sport- en beweegaanbod, een sportfestival of lessen van een sportcoach.

Nieuwe plannen en verbeteren aanbod 

We gebruiken de onderzoeksresultaten om nieuwe plannen te maken en het bestaande aanbod te verbeteren. Wethouder sport Lex de Goede: “Bijna 4 op de 10 mensen (38%) die nu niet sporten of bewegen, willen dit veranderen. Dat is prachtig nieuws! Dat kunnen we stimuleren met bijvoorbeeld goede wandel- en fietspaden. Of door meer sport- en beweegactiviteiten in de openbare ruimte mogelijk te maken. Het is plezierig dat het onderzoek bevestigt dat daar behoefte aan is.”

Aan de slag met haalbare ideeën 

We gaan aan de slag met de onderzoeksresultaten. Dit gebeurt door ideeën op te pakken. Waar het kan, doen we dat samen met inwoners. Ideeën over bijvoorbeeld de inzet van de Sportcoaches en de Verenigingsondersteuner Sport nemen we mee in gesprekken met Welzijn Lochem en de Sportraad Lochem. De uitkomsten worden ook meegenomen in het nieuwe Sport- en Beweegakkoord Lochem dat later dit jaar uitkomt.

Deel dit artikel