Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikt op woensdag 17 april 2024, rond 21.15 uur, een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Gerrit Nijkamp. Hij neemt tijdens die avond afscheid van zijn bestuurlijke taken bij Omnivereniging OVERA. Dit gebeurt na de Algemene Ledenvergadering in de kantine van de sporthal, Torenstraat 4 in Almen. 

Omnivereniging OVERA

De heer Nijkamp zet zich al 37 jaar in voor Omnivereniging OVERA. Hij is voor velen het aanspreekpunt over sporten en bewegen. In 1987 begon hij als secretaris van de Almense Turn- en Tafeltennis Club bij het bestuur Gymnastiek. Een jaar later werd hij ook actief in het hoofdbestuur. Eerst 8 jaar als voorzitter en daarna als secretaris. Mede door zijn tomeloze inzet is OVERA een gezonde financiële vereniging. Waar de sfeer goed is. Iedereen zich welkom voelt én de contributie kan betalen.

De heer Nijkamp is de initiatiefnemer van nieuwe sporten bij de vereniging. Het pionieren met verschillende bewegingsvormen ligt hem erg goed. Door in te spelen op de wensen van alle leeftijdsgroepen blijft de vereniging gezond en levendig.

Hiernaast levert de heer Nijkamp ook een stevige bijdrage aan het beheer en onderhoud van de sportzaal. Verder organiseert hij samen met anderen de jaarlijkse speculaasactie en helpt hij bij sportieve evenementen buiten de sportzaal. Een aimabel persoon met het hart op de goede plaats!

Protestantse Gemeente Almen

Vanaf 1990 is de heer Nijkamp actief voor de Protestantse Gemeente Almen als lid van de Cantorij van de kerk. Van 1992 tot 2017 verzorgde hij de financiële administratie. Ook werkte hij vanaf toen actief mee aan de Actie Kerkbalans. Iedereen kan ook altijd een beroep op hem doen als klokkenluider van de kerk. Hiernaast is hij bij onderhoud van het kerkgebouw vaak aanwezig voor hand- en spandiensten.

De heer Nijkamp was vanaf eind jaren 80 tot aan de opheffing in 2017 ook nog vrijwilliger als drager en klokkenluider van Uitvaartvereniging Almen.

Stichting de Berkelzomp, afdeling Almen

In 2004 begon de heer Nijkamp als bestuurslid én schipper bij Stichting de Berkelzomp, afdeling Almen. Aan het begin van het vaarseizoen helpt hij mee de zomp te schuren en in de lak te zetten. Hij vaart met toeristen op de Berkel en maakt op verzoek ook privévaarten. Hiernaast zorgt hij voor het logboek en de website. Ook maakt hij het seizoenoverzicht en organiseert mede de jaarlijkse schippersavond.

Stichting Gorsselse Zwembaden De Berkel

In 2017 begon hij bij de Stichting Gorsselse Zwembaden, met name bij zwembad De Berkel in Almen. Hij verzorgde het schilderwerk voor de 3 nieuwe blokhutten. Vanaf dat moment werd hij vrijwilliger en sindsdien verricht hij onderhouds- en tuinwerkzaamheden.

Kapittel voor de Civiele Orden

Gerrit Nijkamp wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. De aard, duur, regionale en landelijke uitstraling en betekenis van de activiteiten van de heer Nijkamp zijn voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Deel dit artikel