De Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw zijn invasieve exoten. Het zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en schadelijk zijn voor de biodiversiteit. Ze verdringen onze inheemse planten. Circulus maait ze drie keer per jaar terug in een aparte maaironde in de openbare ruimte. De plantdelen worden gescheiden afgevoerd en laten ze vernietigen, om verdere verspreiding te voorkomen.

Groeilocaties melden 

De groeilocaties van de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw brengt Circulus ieder jaar in kaart. Zo weten ze precies waar ze aan de slag moeten. Heeft u een van deze planten gezien in de Lochemse openbare ruimte? Uw melding is van harte welkom! Op www.circulus.nl/plaagplantenmelden ziet u welke locaties al bekend zijn. Ook leest u hoe u de planten herkent en hoe u nieuwe groeilocaties meldt.

In de grijze container!

Heeft u de Japanse duizendknoop in uw tuin staan? Wij vragen u vriendelijk de plant te verwijderen. Zo voorkomen we dat de plant voor schade zorgt en doorgroeit naar andere tuinen of de openbare ruimte. Is uitgraven van de plant lastig of is de plant te diep geworteld? Dan kunt u hem in toom houden door de stengels steeds opnieuw uit de grond te trekken.

De plant(resten) en grond waarin de plant heeft gestaan gooit u in de grijze container. Deze resten horen niet thuis in de groene container of op de composthoop. De plant kan zich anders opnieuw verspreiden. Verwijdert u (delen van) de reuzenberenklauw? Ook deze plant en de plantresten horen in de grijze container. Zorg bij het verwijderen dat u bescherming zoals dikke handschoenen gebruikt.

Proef in Gorssel

Door het uitgraven van de wortels raakt de Japanse duizendknoop uitgeput. Naar verwachting voorkomt uitgraven ook verdere verspreiding. Uitgraven is een intensieve klus en vraagt om doorzettingsvermogen. In Gorssel doet een enthousiaste groep inwoners deze zomer mee aan een proef. Deze ‘Duizendknoopbrigade’ komt iedere week bij elkaar en graaft op verschillende plekken wortels uit. Ook in andere gemeenten wordt ervaring opgedaan met deze aanpak. Met de Gorsselse vrijwilligers kijken we of de manier van werken ook in onze gemeente aanslaat. Circulus en gemeente begeleiden en ondersteunen de proef. De resultaten van de proef zien we in het volgende voorjaar als het nieuwe groeiseizoen begint. 

Deel dit artikel