De gemeente Lochem sloot 2023 af met een positief resultaat. In de jaarrekening 2023 kijkt het college terug op een bewogen jaar. Een jaar dat in het teken stond van de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen. Het voordelig financieel resultaat over 2023 is € 2,1 miljoen, € 2,3 miljoen hoger dan we begrootten.

In rustiger vaarwater

Wethouder Lex de Goede: “In 2023 kwamen we eindelijk in iets rustiger vaarwater terecht. Maar de gevolgen van de ontwikkelingen uit 2022 ebden na in 2023. Gezinnen kampten met de naweeën van de energiecrisis. Via het crisisfonds hielp de gemeente ruim honderd inwoners. Er kwamen 217 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden. De gemeente begeleidde meer dan de helft van hen naar werk en hun kinderen naar school. Voor een tijdelijke maar meer structurele vorm van huisvesting kocht de gemeente Zutphenseweg 106 en 106a in Lochem aan. Ook kwamen er plannen voor de huisvesting van deze en andere doelgroepen in Eefde en Gorssel. Genoeg uitdagingen dus!”

Veel bereikt

2023 was het eerste volledige jaar in deze bestuursperiode. Het college heeft het nodige bereikt. Denk aan de ondertekening van de Regionale woondeal, de vastgestelde kernvisies wonen voor Barchem, Eefde, Epse en Gorssel en de laatste voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De raad koos de locatie Vullerschool voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Gorssel. Het college onderzocht samen met De Beemd hoe het zwembad te moderniseren en verduurzamen. Ook aan de renovatie/ vernieuwing van de buitenbaden in Almen en Gorssel is hard gewerkt. De subsidieaanvraag bij de provincie voor het project LEADER Achterhoek – een Europese subsidie voor lokale initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid van het platteland verbeteren - vormde een mooie economische ontwikkeling. Dit project gaat in 2024 van start.

Ook ondersteunde de gemeente bijzondere inwonerinitiatieven zoals het maatschappelijk ondernemen in het Poortgebouw in Eefde, het kinderhofje op de nieuwe begraafplaats in Lochem en de verkenning van een Stadsraad in Lochem. De gemeente ondersteunde de Stichting Hart voor Eefde financieel voor het voortzetten van de dorpshuisfunctie van Het Hart. 

Jaarverslag over dienstverlening

Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de raad, doet de gemeente verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. De gemeente zoekt steeds naar wegen om dichtbij inwoners en organisaties te kunnen zijn. Om te kunnen helpen waar zij het moeilijk hadden. Onder andere via ’t Baken, de adviesraad Sociaal Domein, het digitale inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’, het ondernemerspanel, de collegetour, (digitale) inwonersavonden en de twee ideeënmakelaars konden inwoners en ondernemers hun vragen, ideeën en zorgen uiten.

Gemeenteraad besluit

Het raad bespreekt de jaarrekening tijdens de Politieke Avond op maandag 27 mei 2024. De definitieve vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad is gepland op de Politieke Avond van maandag 17 juni 2024. De jaarrekening is te vinden via lochem.begrotingsapp.nl.

Deel dit artikel