Er is er een groot tekort aan woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. Daarom is gemeente Lochem op zoek gegaan naar geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting voor deze mensen in onze gemeente. 28 mogelijke locaties zijn onderzocht. Het sportterrein Detmerskazerne in Eefde en het terrein tussen Smitskamp en Zutphenseweg in Gorssel zijn benoemd als voorkeurslocaties.

plattegrond van het gebied

De contracten van twee gemeentelijke opvanglocaties lopen af (EuroParcs in Lochem en De Bloemenkamp in Gorssel). Het heeft voor rust en stabiliteit de voorkeur om de Oekraïnse vluchtelingen zoveel mogelijk in hun huidige omgeving een plek te geven. Zodat zij zorg, onderwijs en werk in de voor hen bekende omgeving kunnen behouden.

Vervolgstappen zijn nodig

Of het daadwerkelijk mogelijk is om in 2024 op deze locaties tijdelijke woningen te bouwen, zal blijken uit de vervolgprocedure. Er moeten nog verschillende zaken onderzocht en uitgewerkt worden. De gemeente Lochem denkt aan het realiseren van ongeveer 35 tijdelijke woningen op iedere locatie. Waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om deze woningen permanent te realiseren. 80% procent van deze woningen is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. 20% voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Woningcorporatie IJsseldal Wonen onderzoekt of het mogelijk is om ongeveer 20 sociale huurwoningen te bouwen op het sportterrein Detmerskazerne in Eefde, naast de 35 tijdelijke woningen van de gemeente Lochem.

Informatiebijeenkomst voor omwonenden

Om de omwonenden te informeren organiseert de gemeente twee bijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt de keuze voor de locaties toegelicht en informeren wij de omwonenden over de vervolgstappen. Er is dan ook volop de gelegenheid voor het stellen van vragen. De data zijn:

  • Dinsdag 6 februari, 19.00 uur in Het Hart, Jolinkweg 2 in Eefde. Dus niet in het Poortgebouw Detmerkskazerne! Deze bijeenkomst is voor de omwonenden van sportterrein Detmerskazerne in Eefde.
  • Woensdag 7 februari 2024, 19.00 uur in restaurant Loetje, Hoofdstraat 26 in Gorssel voor de omwonenden van Smitskamp in Gorssel.

Wie zijn geïnformeerd?

Direct omwonenden van Smitskamp in Gorssel en het sportterrein Detmerskazerne in Eefde hebben een uitnodiging ontvangen. Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel betrokken zijn, zijn van harte welkom. Aanmelden voor één van de bijeenkomsten is noodzakelijk via sportterreindetmerskazerne@lochem.nl of smitskampgorssel@lochem.nl.

Deel dit artikel