Een groener Nederland begint in je eigen tuin: Gemeente Lochem start het NK Tegelwippen 2024 in de tuin van Twan (5), Lochemse jeugdwinnaar van het NK Tegelwippen 2023. Wethouder Lex de Goede en heemraad Dennis Wolsink van Waterschap Rijn en IJssel trappen vanuit ‘Lochem Weet van Water’ de editie 2024 samen af en vragen hiermee aandacht voor het onttegelen van tuinen.

groepsfoto met de wethouder

Wethouder Lex de Goede: “Het klimaat verandert, dat merken we elke dag. Willen we stappen zetten, dan moet iedereen in actie komen, overheid én inwoners. Iedereen kan letterlijk een steentje bijdragen door bijvoorbeeld de tuin te vergroenen. Daarom reiken we ook een Lochemse groene prijs uit aan de inwoner die de meeste tegels heeft gewipt of dat het meest
origineel of enthousiast heeft gedaan. Daar ben je nooit te oud of te jong voor, dat zien we wel aan Twan”. Inwoners die via nktegelwippen@lochem.nl een foto van hun tegelwipactie insturen, maken kans op de prijs. 

NK Tegelwippen 

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2024 is het NK Tegelwippen. Gemeenten gaan met elkaar de strijd aan. U kunt meedoen door tegels, stenen, halfverharding of grind te verwijderen uit uw eigen voor-, achter-, of geveltuin. Doel is het vervangen van stenen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Zo wordt Nederland klimaatbestendiger, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én natuurlijk veel mooier! 

Zetje in de rug

Heemraad Dennis Wolsink: “Zomers worden droger, regenbuien heftiger. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk regenwater de grond in gaat. Dus leg niet alles vol met tegels, maar houd het groen. Het NK Tegelwippen helpt mensen zich daarvan bewust te worden. Zo zijn we 11 en 18 mei vanuit Lochem Weet van Water ook weer aanwezig op de Tuin Inspiratiedagen bij
Intratuin Lochem.”

Klimaatatlas

De gemeente en het waterschap hebben samen een klimaatatlas gemaakt. Deze atlas laat zien op welke klimaateffecten we ons moeten voorbereiden. Zo is er een kaart die aangeeft in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. Bomen en planten helpen dan enorm. Via www.weetvanwater.nl kunnen inwoners de klimaatatlas bekijken.
De website geeft verder veel tips voor huis, tuin en omgeving.

Gaat u tegels wippen of heeft u tegels gewipt?

  • Meld ze bij www.nk-tegelwippen.nl. Zo tellen uw tegels mee bij de tegelstand van de gemeente.
  • Stuur een foto en informatie over uw actie aan nktegelwippen@lochem.nl. Dan zetten we u in de spotlights, brengt u andere inwoners op groene ideeën én u maakt na afloop van het NK Tegelwippen kans op een groene prijs!
Deel dit artikel