Er komt dit najaar nog geen beleidskader voor grootschalige opwek met windmolens en zonnevelden. Dit schrijft het college aan de gemeenteraad. Het Rijk gaat onderzoek doen naar milieunormen voor windmolenparken. Dat wil het college afwachten.

Op 26 april van dit jaar stemde de gemeenteraad in met de inspraakprocedure beleidskader zon en wind. Het college ging aan de slag. Maar op 30 juni deed de Raad van State (RvS) een uitspraak die kan leiden tot aanpassing van landelijke milieunormen voor windmolenparken. Een gevolg van het Nevele-arrest van het Europese Hof van Justitie. Door die uitspraak moet het Rijk verder onderzoek doen.

Ook pas op de plaats voor losse windmolens

Het college zal daarom – zolang de milieunormen kunnen wijzigen – dit jaar geen beleidskader voor grootschalige opwek aanbieden aan de gemeenteraad. De uitspraak van de RvS heeft geen gevolgen voor een of twee losse windturbines, maar ook hiervoor maakt het college pas op de plaats.

Wethouder Henk van Zeijts: “We willen eerst duidelijkheid over de toekomstige milieunormen voor windmolens, voordat we verdere stappen zetten. We willen die duidelijkheid niet alleen voor windturbineparken, maar ook voor initiatieven met een of twee turbines – ook al zijn die uitgezonderd in de uitspraak. Pas als effecten van windturbines op het milieu en de volksgezondheid duidelijk zijn, willen we als lokale overheid randvoorwaarden vaststellen”, zegt Van Zeijts.

De energietransitie loopt wel door

  • Het college wil burgerinitiatieven ondersteunen
  • Het college komt met een actueel uitvoeringsprogramma Klimaat & Energie
  • De raad kan volgend jaar de Omgevingsvisie bespreken en vaststellen. Met daarin een globale schets van mogelijkheden voor grootschalige opwek met wind en zon.
  • Bedrijven en inwoners kunnen zelf veel doen, zoals isoleren, zonnepanelen of zonnecollectoren op je dak plaatsen, laadpalen aanvragen. En hun productie en logistiek verduurzamen.

Wilt u het memo lezen? U kunt het vinden bij de raadsstukken:   https://lochem.notubiz.nl. Selecteer memo’s augustus 2021.

Deel dit artikel