In mei 2024 gaat de provincie Gelderland met aanwonenden en bedrijven langs de Zutphenseweg (N348) tussen Gorssel en Eefde in gesprek over hun uitrit. De provincie wil deze in- en uitritten verkeersveiliger maken. Eind april ontvingen de betreffende aanwonenden, grondeigenaren en bedrijven daarover een persoonlijke brief. Dit is onderdeel van het verkeersproject FN348.

In de verkenningsfase van dit project (2021-2023) vertelden aanwonenden en ook bedrijven dat ze zich zorgen maken over de verkeersveiligheid ter hoogte van hun in- en uitrit op het wegvak Gorssel-Eefde. In reactie hierop heeft de provincie aangegeven maatwerk te willen leveren om tot goede oplossingen te komen. Ze organiseren daarom persoonlijke- of groepsgesprekken over de in- en uitritten op dit wegvak.

Inwonerparticipatie per wegvak

Het verkeersveiliger maken van de inritten tussen Gorssel en Eefde is één van de verbetermaatregelen uit het maatregelenpakket om de provinciale weg tussen Zutphen en Epse veiliger te maken. Ook op andere wegvakken (Epse-Gorssel, Gorssel en Eefde-Noord) worden direct betrokkenen op verschillende momenten in 2024 gevraagd om wensen en ideeën over oplossingen naar voren te brengen. Daarbij gaat het concreet over de uitwerking van inrichtingsvoorstellen, vaak op perceelsniveau. Daarnaast vraagt de provincie ook de Klankbordgroep FN348 om weer mee te denken.

Meer informatie leest u op www.gelderland.nl/FN348.

Deel dit artikel