Dinsdag 13 februari is er in het gemeentehuis een extra raadsavond over de aanwijzing van twee voorkeurslocaties in Eefde en Gorssel van 19.30-22.15 uur. Wilt u inspreken tijdens een tafelgesprek dan kan dat fysiek of schriftelijk bij alle beeldvormende tafels. U kunt zich tot 13 februari aanmelden bij de griffie, dit kan ook telefonisch via (0573) 28 92 22.

Er is er een groot tekort aan woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. Daarom is gemeente Lochem op zoek gegaan naar geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting voor deze mensen in onze gemeente. 28 mogelijke locaties zijn onderzocht. Het sportterrein Detmerskazerne in Eefde en het terrein tussen Smitskamp en Zutphenseweg in Gorssel zijn benoemd als voorkeurslocaties.

De contracten van twee gemeentelijke opvanglocaties lopen af (EuroParcs in Lochem en De Bloemenkamp in Gorssel). Het heeft voor rust en stabiliteit de voorkeur om de Oekraïnse vluchtelingen zoveel mogelijk in hun huidige omgeving een plek te geven. Zodat zij zorg, onderwijs en werk in de voor hen bekende omgeving kunnen behouden.

Vervolgstappen zijn nodig

Of het daadwerkelijk mogelijk is om in 2024 op deze locaties tijdelijke woningen te bouwen, zal blijken uit de vervolgprocedure. Er moeten nog verschillende zaken onderzocht en uitgewerkt worden. De gemeente Lochem denkt aan het realiseren van ongeveer 35 tijdelijke woningen op iedere locatie. Waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om deze woningen permanent te realiseren. 80% procent van deze woningen is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. 20% voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Woningcorporatie IJsseldal Wonen onderzoekt of het mogelijk is om ongeveer 20 sociale huurwoningen te bouwen op het sportterrein Detmerskazerne in Eefde, naast de 35 tijdelijke woningen van de gemeente Lochem.

Deel dit artikel