Half januari werd het nieuws bekend dat het Centraal Orgaan asielzoekers (COA) een plan ontwikkelt om langdurig vluchtelingen op te vangen aan de Ampsenseweg in Lochem.

Afgelopen periode waren er 2 informatiebijeenkomsten over het plan voor het AZC.

Bekend is dat het COA een intentie tot koop heeft gesloten met Pactum. En dat de 65 jonge vluchtelingen per 1 juli van hotel Paasberg verhuizen naar de Ampsenseweg. Dan moeten de jongeren weg uit het hotel. Doordat ze in de gemeente kunnen blijven, kunnen de vluchtelingen hun school en hun sociale contacten behouden.  

In gesprek

Het plan voor de rest van de locatie werkt het COA verder uit met betrokkenheid van een klankbordgroep uit de buurt en de gemeenteraad. Ondanks dat veel nog niet bekend is, waren er 2 bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan. Een besloten bijeenkomst voor buurtbewoners op 20 januari en een openbaar toegankelijke bijeenkomst op 1 februari.

Zorgen en vragen

Bezoekers deelden hun zorgen en stelden veel vragen aan medewerkers van het COA, voordijinstelling Nidos en de gemeente. Hoeveel vluchtelingen komen er? Welke groep? Hoe zorgt de gemeente voor veiligheid? Welke procedures zijn nodig?

Meer informatie

Heeft u een vraag, mail dan naar opvangcoa@lochem.nl. Nog niet op alle vragen is een antwoord. De komende tijd volgt meer informatie op de pagina Opvang en huisvesting ontheemden. Meer weten over de komst van een azc? De website www.coa.nl/nl/in-de-buurt geeft meer info.

Extra raadsavond

Dinsdag 13 februari is er in het gemeentehuis een extra raadsavond over dit onderwerp van 19.30-22.15 uur. Wilt u inspreken tijdens een tafelgesprek dan kan dat fysiek of schriftelijk bij alle beeldvormende tafels. U kunt zich tot 13 februari aanmelden bij de griffie, dit kan ook telefonisch via (0573) 28 92 22.

Deel dit artikel