Het aantal gezinnen en kinderen in Laren groeit. Daarom zijn de plannen voor het nieuwe schoolgebouw aan de Verwoldseweg aangepast. Het college stelt voor om het budget voor de bouw te verhogen met 2,4 miljoen euro.

Op 7 september 2020 stelde de gemeenteraad 7,8 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwbouw en de inrichting van de buitenruimte. Na nieuwe berekeningen blijkt nu een budget van 10,2 miljoen nodig. De bouwkosten zijn de afgelopen tijd fors gestegen. Daarnaast komen er meer leerlingen bij in Laren. De nieuwbouw is voor de Braninkschool, de Prins Willem Alexanderschool (PWA) en Bartiméus voor slechtziende kinderen. 

Meer kinderen in Laren

Het afgelopen schooljaar kwamen er meer basisschoolleerlingen bij. Dat was reden voor gemeente en schoolbesturen om de leerlingenprognoses tussentijds te actualiseren. De prognose voor 2022 gaat uit van 46 leerlingen meer (van 327 naar 373 leerlingen). Voor 2032 is de prognose 393 leerlingen. Een plus van 66 leerlingen. De nieuwe prognose houdt rekening met de mogelijke bouw van 120 nieuwe woningen in Laren in 2030.

Wethouder Henk van Zeijts (onderwijs): “Het is voor Laren en haar voorzieningen goed dat we meer gezinnen en kinderen verwachten. We streven naar een schoolgebouw dat past bij modern onderwijs en de verwachte leerlingaantallen. We moeten daar nu in investeren, om later geen spijt te krijgen. ”

Voor het hogere aantal leerlingen is ongeveer 2.700 m2 ruimte nodig in het nieuwe gebouw. De schoolbesturen besparen kosten door ruimtes slim te gebruiken. Waarschijnlijk zullen alle groepen van PWA en Branink in de Braninkhal blijven sporten. Ook zijn lokalen uitwisselbaar als de ene school meer groeit dan de ander. Dit alles is vastgelegd in een nieuw Programma van Eisen (PVE).

Stijging bouwkosten van achttien procent

De bouwkosten zijn de afgelopen anderhalf jaar met bijna achttien procent gestegen. De verwachting is dat die stijging de komende tijd zal doorzetten. Dit vraagt om een bijstelling van het budget, op het kostenniveau 2021 en verder.

Als de gemeenteraad het aangepaste bouwbudget goedkeurt, kan de bouw voor de scholen in Laren midden 2023 beginnen.

 

Deel dit artikel