De kans op een stalbrand is klein, maar de gevolgen zijn vaak enorm voor mens én dier. Nederland telde in 2022 42 stalbranden, met bijna 130.000 dierlijke slachtoffers. Brand laat een diepe emotionele indruk achter bij de ondernemer en zijn gezin, maar ook bij omwonenden en betrokken hulpverleners. De komende tijd vraagt de brandweer van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) extra aandacht voor dit onderwerp.

De oorzaak van een stalbrand is vaak niet te achterhalen. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door kortsluiting of oververhitting van een elektrisch systeem. Andere mogelijke oorzaken zijn onder andere broei, werktuigen die in de stal in brand vliegen, explosie van mestgassen of het gebruik van warmtelampen. Bennie Hekkelman, Adviseur Brandveiligheid bij VNOG: “In bijna de helft van de gevallen is de oorzaak van een stalbrand niet bekend. Door de hevigheid van de brand gaat alles verloren. We weten wel wat de meest logische oorzaken van een stalbrand zijn. En kunnen mensen adviseren om slimme kleine aanpassingen te doen, zodat brand voorkomen kan worden.”

Interesse in een advies?

Kijk op www.vnog.nl/stalbrand-voorkomen. Hier staan ook contactgegevens.

Deel dit artikel