Locoburgemeester Ria Leliveld reikt op dinsdagavond 19 maart, rond 20.30 uur, een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Bennie Sieverink uit Lochem. Dit gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering van de Stichting Keidagen Events.

wethouder op de foto met Bennie Sieverink en echtgenote

De heer Sieverink zette zich jarenlang belangeloos in als bestuurslid en vrijwilliger voor verschillende verenigingen en instanties in de gemeente Lochem. Hij deed dat naast zijn zelfstandig ondernemerschap als slager. Medebestuurders prijzen Bennie Sieverink om de toewijding waarmee hij nieuwe ontwikkelingen durfde op te pakken en uitdagingen durfde aan te gaan.

Stichting Keidagen Events Lochem

Bennie Sieverink is het langst zittende bestuurslid van de Stichting Keidagen Events Lochem. Hij was voorzitter van de Kermiscommissie, maar dacht hij ook mee over allerlei andere voorkomende zaken. Mede dankzij die enorme inzet zijn de Keidagen geworden tot wat ze nu zijn. Het evenement is niet weg te denken uit de Lochemse samenleving en zet de gemeente Lochem flink op de kaart.

Lochemse Ondernemers Vereniging

Al meer dan 40 jaar is Bennie Sieverink lid en bestuurslid van de Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV). Door zijn contacten binnen de gemeente Lochem en bij de Stichting Keidagen kon hij vaak het voortouw nemen in zaken die de LOV aangingen.

Coöperatieve vereniging Gouden Slagers Kombinatie

Lange tijd was Bennie Sieverink secretaris van de Coöperatieve vereniging Gouden Slagers Kombinatie (GSK). Dat is de inkoopvereniging voor het zelfstandig slagersbedrijf in Nederland. De vereniging maakte in die tijd een flinke groei door. Bennie Sieverink was een verbindende factor tussen het bestuur en de leden. Zo leverde hij een substantiële bijdrage aan het in stand houden van het zelfstandig slagersbedrijf in Nederland.

Muziekkapel "De Schaddenstekkers"

Bennie Sieverink was een trouw lid en vrijwilliger van de Muziekkapel "De Schaddenstekkers" uit Ruurlo. Hij was de man met de grote trom, dus belangrijk voor het ritme in de band. En na afloop van een optreden zorgde hij steevast voor de catering of een lekkernij.

Kapittel voor de Civiele Orden

Het Kapittel voor de Civiele Orden kwalificeert de heer Bennie Sieverink als "iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd". Deze verdiensten zijn, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, reden om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Deel dit artikel