Vrijdag 26 april regent het Lintjes in de gemeente Lochem. Maar liefst 16 inwoners krijgen een Koninklijke Onderscheiding. Vanaf 9.00 uur reikt burgemeester Sebastiaan van ’t Erve de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis of op een andere locatie. Deze inwoners worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wie zijn de gedecoreerden?

De heer J. (Johan) Potman uit Lochem (74) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Potman is 64 jaar lid en zet zich al ruim 40 jaar in voor Voetbalvereniging Klein Dochteren in Lochem. Als vrijwilliger zette hij zich vanaf 1982 in voor de aanleg van het tweede voetbalveld. Dat kwam er in 1984. Ook was hij nauw betrokken bij de uitbreiding van de kleedkamers. Vanaf 1984 zit Johanj in het bestuur. Hij was penningmeester en is nu vervangend penningmeester. Ook is hij accommodatiebeheerder en veldencoördinator. Eind jaren negentig leverde hij een grote bijdrage aan de privatisering van de velden bij het clubgebouw. Pas kreeg het tweede voetbalveld lichtmasten. Johan Potman heeft met anderen alle leidingen met de hand uitgegraven om kosten te besparen. Hij draait zijn hand niet om voor een klus, hij is van alle markten thuis. Johan staat bekend om zijn grote stappen, op het veld en tijdens zijn werkzaamheden. Verder was hij van 1986 tot 1998 bestuurslid van Dorpshuis ’t Onderschoer Barchem. Ook hier was hij heel gemotiveerd en betrokken bij alle activiteiten in het dorpshuis én bij Winterwonderland.

De heer A.J.M. (Jan) Knoef uit Lochem (73) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Knoef zet zich al 63 jaar in voor Voetbalvereniging Klein Dochteren in Lochem. Eerst als vrijwilliger en nu al 40 jaar als bestuurslid. Vanaf de oprichting in 1960 zet hij zich in om er een vereniging van te maken waar gezelligheid en saamhorigheid het belangrijkste zijn. Ook bezoekt de Jan de KNVB-vergaderingen en overlegt en werkt hij samen met verenigingen in de buurt. Hij regelt alle aanvragen en subsidies bij de gemeente en andere organisaties. Eind jaren negentig zette Jan Knoef zich in voor verlichting langs het fietspad naar het sportcomplex. Bij de privatisering zat hij veel om tafel met de gemeente om het voetbalveld opnieuw in te laten zaaien. Dankzij zijn inspanningen kwam er wegbewijzering voor het complex. Naast de administratieve taken houdt hij alle wedstrijdstanden bij, beheert het programma wedstrijdzaken van de KNVB en houdt de website van de vereniging up-to-date.

Van 2016 tot 2019 zat Jan in de Adviesraad van Sportraad Lochem. Hij vindt sport erg belangrijk voor de samenleving en stimuleert kinderen, jongeren en volwassenen om te sporten. Zijn adviezen zijn van groot belang geweest voor het uit te voeren beleid.

Mevrouw M.W. (Riet) Wichers-Marsman uit Epse (76) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wichers is vanaf 1986 collectante in Epse voor de Nierstichting en vanaf 1991 voor het Longfonds. In 1998 werd zij vrijwilliger bij Tennisvereniging Epse. Zij verzorgde hier de kantinediensten en de was. Ook opende zij de kantine en schenkt koffie. Vanaf 2005 springt ze bij als de kantinemedewerkster er niet is. Bij Voetbalvereniging Epse deed ze van 2000 tot 2006 de bar- en keukendiensten. Inde entreegelden bij wedstrijden en verzorgde de loten voor de loterij en de prijsjes.

In 2006 was Riet medeoprichter van Stichting AED Epse/Joppe. Zij is ook penningmeester. Zij int cursusgelden, organiseert de collecteweek en verzorgt de aanschaf van nieuwe en te vervangen AED’s. Verder heeft zij contact met de gemeente over subsidies en onderhoudscontracten en is zij druk met het werven van sponsorgelden.

Riet is vanaf 2010 vrijwilliger en bestuurslid bij Vereniging Zonnebloem, afdeling Gorssel en is verantwoordelijk voor algemene bestuurszaken. Zij legt bezoekjes af, koppelt nieuwe vrijwilligers aan de te bezoeken ouderen en is vertrouwenspersoon. Ook is zij lid van activiteitencommissies en verzorgt hierbij ook het vervoersplan.

Riet was in 2016 mede-initiator en de drijvende kracht van “Prik een vorkje mee”. De vrijwilligers verzorgen elke maand een maaltijd voor ongeveer 25 ouderen in Epse.

De heer J.J. (Koos) Kemperman uit Eefde (64) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kemperman heeft een drukke baan bij de Nationale Politie Eenheid Oost-Nederland. Ook daarbuiten is hij erg actief. Bij de Zutphense Zwem- en Poloclub De IJsselmeeuwen is hij sinds 1970 aanspreekpunt, sparringpartner, scheidsrechter, afgevaardigde naar de KNZB en opleider van medescheidsrechters. Hij was lid van de waterpolocommissie, trainer en zamelde oud papier in.

Van 1997 tot 2009 was Koos Kemperman vrijwilliger bij basisschool Villa 60 in Eefde. Hij was een heel betrokken en actieve ouder, die het voortouw nam in het organiseren van activiteiten en festiviteiten voor kinderen.

Van 2003 tot 2017 was Koos voorzitter van de Activiteitencommissie bij VV Sportclub Eefde. Hij was de kartrekker én verbinder. Ook was hij leider van de pupillen.

Vanaf 2007 is Koos voorzitter van en vrijwilliger bij buurtvereniging De Zuivelmolen in Eefde. Hij enthousiasmeert buurtgenoten om deel te nemen aan activiteiten. Hij is een Eefdenaar in hart en nieren, die zich inzet voor de leefbaarheid in het dorp en daar zo veel mogelijk mensen bij betrekt. Vanaf 2009 is hij voorzitter en trekker van de Sinterklaascommissie Eefde.

Koos Kemperman is sinds 2015 initiator en voorzitter van de Stichting Eefde.. Doel is het initiëren van lokale initiatieven in en om Eefde op sociaal, maatschappelijk, recreatief, historisch, toeristisch of sportief gebied. Koos is de coördinator en stimulator van de activiteiten Markebier brouwerij, Boomgaard Eefde, Bijenstal op het landgoed Het Haveke, het Klompenpad en het Midwinterfestival.

Mevrouw A.G. (Ageeth) Veeneman-Tuitert uit Harfsen (57) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Veeneman was al jong betrokken bij het welzijn van mensen. Ze begon in 1981 als leidster bij de Zondagschool in Harfsen en vanaf 1996 ook als secretaris. Vanaf 2008 zet zij zich in bij de Protestantse Gemeente. Ze begeleidt mensen in hun laatste levensfase en is het centrale punt voor inwoners die extra aandacht nodig hebben. Ook is zij gastvrouw in de kerk en neemt deel aan de taakgroep Pastoraat. Ze was jeugdouderling en medekartrekker van taakgroep Jeugd en Jongeren.

In 1997 werd Ageeth Veeneman bestuurslid bij de Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth. Door haar sociale instelling, luisterend oor, kennis van het dorp en oog voor realiteit speelt zij een belangrijke rol in het dorp. In 2004 werd Ageeth lid van toneelvereniging De Veldhoekers, in 2016 bestuurslid en in 2018 voorzitter.

Vanaf 2014 geeft Mevrouw Veeneman in haar melkveehouderij en pluktuin Klein Reeve rondleidingen aan onder andere agrarische commissies, tuinclubs, Vrouwen van Nu, bewoners en basisscholen. Zij geeft uitleg over de maatschap, vee, opfokken van kalveren tot productiekoeien, de pluktuin en het sociale karakter van het bedrijf. Ook biedt het echtpaar Veeneman stageplekken aan.

Vanaf 1992 zorgde ze tien jaar voor haar doofblinde en motorisch beperkte tante.

Mevrouw N. (Nel) Oolman-van Gerrevink uit Harfsen (73) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1981 tot 1993 was mevrouw Oolman voorzitter van zangvereniging Looft Den Heer in Harfsen.

Zij is medeoprichter, secretaris van en vrijwilliger bij “De Olde Deerns”. Een zang/cabaretgroep, die vanaf 2006 ongeveer 30 keer per jaar optreedt bij onder andere zorginstellingen, bijeenkomsten en andere verenigingen in verschillende provincies.

Vanaf 2009 is Nel Oolman lid van het kerkkoor Deo Gratias in Laren. Vanaf 2011 is zij bestuurslid en vanaf 2012 voorzitter. Ook is zij commissielid van het Kerstconcert. Vanaf 1980 schijft zij brieven, deelde tot eind 2022 voorbeeldbrieven uit en is collectant bij Amnesty International.

In 2013 was Nel medeoprichter van het Nederlands Haflinger Paarden Stamboek, een afsplitsing van de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger. Zij verzette veel werk tijdens de oprichting en de opstartjaren. Zij is onder andere adviseur van het Dagelijks Bestuur en vertaler. Ook is zij presentator bij keuringen in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk.

Vanaf 2015 is Nel Oolman lid van de werkgroep Bijzondere Diensten van de Protestantse gemeente Harfsen. Ook is zij lid van de Kerkenraad, ouderling, scriba, lid van de Cantorij en gastvrouw. Mevrouw Oolman is vanaf 2019 vrijwilliger bij Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek in Harfsen. Zij organiseert maaltijden en gezellige middagen. En zij is redactielid van het kwartaalblad De Uitkijk.

Mevrouw A.M. (Marianne) Been (77) uit Lochem, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Been is al 20 jaar vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland te Nijmegen. Ze staat slachtoffers van misdrijven bij op praktisch en emotioneel gebied door het bieden van een luisterend oor en het geven van adviezen.
Toen ze startte als vrijwilliger tuigde Slachtofferhulp ook de juridische dienstverlening op. Door haar financiële achtergrond werd zij al snel veel ingezet bij juridische vraagstukken. En is zij zich uiteindelijk volledig gaan richten op de juridische ondersteuning van slachtoffers bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Mevrouw Been gaat met de slachtoffers mee naar de strafrechtzitting, waar ze het verzoek tot schadevergoeding verdedigt. Ze reist hiervoor het hele land door. Zij informeert slachtoffers over het strafproces, ondersteunt hen bij hun spreekrecht en staat slachtoffers bij. Sinds 2018 is mevrouw Been bestuurslid en medeoprichter van de Stichting Boekhandel Lovink. Waarvoor ze het aanspreekpunt is voor de dagelijkse zaken op gebied van financiën en personeel.

Dhr. H.W. (Herman)  Elkink (62) uit Laren, Lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Elkink is tweede secretaris van en vrijwilliger bij IJsportvereniging Roowinkel te Laren. Waar zijn bestuursfunctie is begonnen als lid van het jeugdbestuur. De heer Elkink is ijsmeester en verricht verschillende onderhoudswerkzaamheden. Hij organiseert trainingen en activiteiten voor de ijsvereniging. Al meer dan 40 jaar is de heer Elkink vrijwilliger bij voetbalvereniging Witkampers te Laren waar hij jarenlang als trainer en jeugdleider de medeorganisator was van de jeugdkampen. Daarnaast is hij lid van de kantinecommissie en verricht verschillende voorkomende werkzaamheden. Daarnaast was de heer Herman Elkink lid van de commerciële commissie en voorzitter van de terreincommissie van de Stichting Fietsvierdaagse 'De Achterhoek' te Laren. Hier was  hij “het” aanspreekpunt voor de deelnemers. Herman is nog steeds een actief vrijwilliger voor dit evenement dat jaarlijks veel deelnemers naar Laren brengt.

De heer A. (Albert) Wonnink (73) uit Barchem, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wonnink was actief betrokken als ouderling, lector en koster van de Protestantse Gemeente Barchem. Toen in 2018 de kerk in Barchem opnieuw is ingericht, was hij zowel bij de voorbereidingen als bij de uitvoering van de (dagelijkse) werkzaamheden zeer nauw betrokken.
Voor de Vereniging Contact Barchem heeft hij zich als bestuurslid sterk ingezet voor het opstellen van het dorpsplan 2006-2016. Waarin wensen en ideeën uitgewerkt zijn die de leefbaarheid in Barchem hebben vergroot. De heer Wonnink is actief lid van de werkgroep wonen van de vereniging Contact. Waarvoor hij veel contacten onderhoud met woningbouwverenigingen en andere potentiële investeerders in bouwplannen in het dorp. Sinds 2015 is de heer Wonnink voorzitter van Bello 56 en naast zijn bestuursfunctie is hij inzetbaar als conducteur. Wekelijks is hij aanwezig voor onderhoud en reparatie van de Bello stoomtram. Voor de Stichting Barchemse4Daagse verzorgt hij voor de werkgroep routes de uitwerking van alle uitgezette routes. Tijdens de 4daagse is de heer Wonnink “de klok rond” aanwezig om alles in goede banen te leiden. Mede door zijn inzet vindt er een evenement plaats dat Barchem en dus de gemeente Lochem in Nederland op de kaart zet. Bij BarchHulp is de heer Wonnink inzetbaar als vrijwilliger voor klusjes. Zijn technische kennis bij elektra klusjes krijgen waardering. Sinds een aantal jaren is de heer Wonnink vrijwilliger bij Techniek Lokaal Berkelstreek in Borculo. Vooral door zijn enthousiasme weet hij zijn kennis en ervaring over te brengen op basisschoolleerlingen.

De heer A.H. (Ap)  Lindenschot (67) uit Lochem - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lindenschot heeft zich vele jaren enorm ingezet als bestuurder, secretaris en penningmeester van de stichting De Beemd. Dit deed hij voor het beheer, de exploitatie en het behoud van het overdekte zwembad in de gemeente Lochem. Dankzij zijn enorme inzet werden financiële zaken op orde gebracht.
Voor de VVV Lochem heeft hij vele jaren de bestuursfunctie van penningmeester vervult. En was hij verantwoordelijk voor personeelszaken. Zijn brede kijk op de recreatief-toeristische sector heeft eraan bijgedragen om Lochem en de Achterhoek op een juiste manier op de kaart te zetten. Kenmerkend voor de heer Lindenschot is zijn inzet en betrokkenheid voor wandelsportvereniging DOS uit Barchem. En voor de Atletiekvereniging de Cloese uit Lochem waar hij hardloopwedstrijden organiseerde naast zijn inzet als penningmeester. Daarnaast heeft hij zich ook jarenlang ingezet voor korfbalvereniging ’t Overschotje als penningmeester en was hij actief vrijwilliger.De heer Lindenschot is bestuurslid, penningmeester bij de St. de Vrienden van Gudula waarvoor hij als coördinator wekelijks actief met een groep bewoners wandelt. Ook zorgt de heer Lindenschot dat er voldoende vrijwilligers zijn.

Mevrouw K. (Klaske) ten Grotenhuis (79) uit Eefde, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jarenlang was mevrouw Ten Grotenhuis voor de IVN, afdeling Noord Midden Achterhoek docent, gids, spreker en rondleider. Daarnaast was zij docent en coördinator van de werkgroep cursussen. Zij gaf natuureducatie, wierf docenten en was verantwoordelijk voor de deelnemersadministratie en inschrijvingen. Mevrouw ten Grotenhuis heeft zich vele jaren ingezet bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Deventer. Waarvoor ze begon als secretaris en later voorzitter was. Ze heeft zich vanuit haar bestuursfunctie ingezet voor de samenwerking tussen de KNVV en de IVN. Daarnaast was ze regelmatig excursieleider en spreker. Als vrijwilliger zette ze zich in bij evenementen waar ze boeken verkocht. Voor de IVN, afd. Deventer/Zutphen is mevrouw Ten Grotenhuis lid van het opleidingsteam bij de natuurgidsenopleiding. En docent bij de opleiding voor natuurgidsen. Daarnaast is ze ook mentor voor de deelnemers. Ze verzorgt nog regelmatig cursussen en excursies en is de coördinator van de werkgroep excursies.
Al vele jaren is ze vrijwilliger bij de Stichting Marke Gorsselse Heide en adviseert het bestuur en de rentmeester van het gebied. Ook denkt zij mee over het beheer van het gebied en organiseert ze een opleiding voor gebiedsgidsen. Bij de Paddenstoelenwerkgroep Zuidoost Veluwe stelt ze als vrijwilliger mede het jaarlijkse excursieprogramma op. En bij de Vlinderstichting functioneert ze als hoofdteller op twee vaste routes. Bij de Natuurwerkgroep Gorssel heeft ze jarenlang ondersteund bij het natuuronderhoud.

Mevrouw Y.J. (Yvonne) Swarthoff-Klein-Beekman (63) uit Lochem, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Yvonne Swarthoff is mede-eigenaar van het Canadese restaurant Mondani te Lochem en al jarenlang een bijzonder actief vrijwilliger bij het Royal Canadian Legion, branche 005. Een vereniging die zich inzet voor het herdenken van de gesneuvelde Canadese militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mevrouw Swarthoff functioneert als lid van de 'colourparty' en draagt mede zorg voor het vlagvertoon tijdens herdenkingen in binnen- en buitenland. Op jaarbasis is deze groep 50 tot75 keer aanwezig bij een herdenking of de onthullingen van bijvoorbeeld monumenten.
Daarnaast is ze liaison officer bij het Royal Canadian Legion, branche 005. Ze zorgt voor de vergaderlocatie in haar eigen restaurant en voor de sociale media. Ook zorgt ze voor de viering van Canada Day op 1 juli. Zij organiseert mede diverse (sociale) activiteiten voor de Canadese Ambassade, waaronder fundraisingsdiners. Mevrouw Swarthoff is medeoprichter, mede-eigenaar en penningmeester van de Stichting Liberation Museum te Lochem. Een museum met militaire memorabilia dat geopend werd door de toenmalige Canadese ambassadeur. Ook zijn er vaak educatieprojecten voor scholen. Mevrouw Swarthoff ontving in 2022 de bijzonder hoge Canadese Volunteers Service Medal onderscheiding. Deze onderscheiding kreeg ze voor alles wat zij samen met haar echtgenoot voor Canada heeft gedaan. Mevrouw Swarthoff wordt geprezen om haar jarenlange onvermoeibare enthousiaste inzet voor de verbinding tussen Canada en Nederland.

De heer A.M. (Ad) de Ruiter (82) uit Gorssel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Ruiter is initiatiefnemer, medeoprichter en bestuurslid van de Historische Vereniging De Elf Marken in Gorssel. Inmiddels 40 jaar later maakt hij nog steeds actief deel uit van het bestuur en houdt toezicht op het gemeentelijk monument Het Tramstation. Daarnaast is hij coördinator en redacteur van het verenigingsblad ons Markenboek. Hij heeft zich ook beziggehouden met de uitgave van “Gorssel door de jaren heen”. Daarnaast was hij medeauteur van het boek "Gorssel van agrarische gemeenschap tot Forensendorp" en leverde daarmee een substantiële bijdrage aan de geschiedschrijving over het dorp Gorssel. Vele jaren was hij vrijwilliger bij Stichting Ouderenwerk Lochem als chauffeur voor mensen die naar dagbesteding of andere activiteiten gingen.
Hij is medeoprichter, secretaris en penningmeester van Buurtvereniging 'De Hoek', te Gorssel waarvoor hij activiteiten en bijeenkomsten organiseert. Al bijna 20 jaar is hij voorzitter en penningmeester van Vuttersclub van Opijnen, de gepensioneerden vereniging van zijn vroegere werkgever waarvoor hij excursies organiseert en contacten onderhoudt met de gepensioneerden. Ook was hij jarenlang vrijwilliger bij en lid van de programmacommissie van Filmgroep Het Accent te Gorssel/Lochem. Hiervoor bedacht hij bijeenkomsten en filmopdrachten en organiseerde het jaarlijkse filmfestival.

De heer J. (Johan) te Linde (81) uit Eefde - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al meer dan 40 jaar is De heer Te Linde een zeer actief lid en vrijwilliger bij de Dorpsraad Eefde en vertegenwoordigt hij de dorpsraad in het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking. Hij adviseerde de raad over de planontwikkeling van de Traverse Noord en speelde een belangrijke rol bij de realisatie van de loop- en fietsbrug over de rondweg.
Bij de Protestantse gemeente in Eefde was hij jarenlang vrijwilliger en afwisselend penningmeester en secretaris. Hij was verantwoordelijk voor de financiële administratie. In het verleden organiseerde hij mede de jaarlijkse rommelmarkt. Sinds 1999 functioneert hij als archivaris en sinds 2021 coördineert hij het samenstellen van het kerkblad. Hij coördineerde de publicaties van diverse jubileumboeken, waar hij ook aan meeschreef. Als secretaris en later als voorzitter van de Denksportvereniging Ons Genoegen Gorssel-Almen (en diens rechtsvoorgangers) was hij betrokken bij de fusie van twee schaakverenigingen. Hij zag toe op het competitieverloop en onderhield mede het contact met de landelijke bond. Al vele jaren (vanaf 2005) is hij secretaris van de Historische Vereniging de Elf Marken te Gorssel waarvoor hij meeschrijft aan het kwartaalblad en meewerkt aan de open zaterdagen en de jaarlijkse genealogische dag. Ook organiseert hij jaarlijks excursies. De heer Te Linde was hoofdredacteur van het boek 'Eefde: kroniek van een verknipt dorp' (2015), een uitgave van de historische vereniging De Elf Marken te Gorssel. Momenteel is de heer Te Linde hoofdredacteur van het boek 'De voet dwars', een uitgave van de historische vereniging De Elf Marken te Gorssel over de Tweede Wereldoorlog. Hij leidt het proces om het al bestaande boek ingrijpend uit te breiden en te verdiepen.

Mevrouw J.D.W. (Joke)  Lubberdink (71) uit Eefde, - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Joke Lubberdink is tot haar pensionering werkzaam geweest als zelfstandig fysiotherapeut. Zij is vrijwilliger bij de Vereniging Dorpsraad Gorssel en zette zich altijd al in op het gebied van Zorg en Welzijn. Begin 2022 nam zij de taak van zorgcoördinator op zich en zette zij de wekelijkse bejaardensoos op waarvoor ze inspirerende activiteiten en uitstapjes organiseert. Ze vindt het belangrijk om ouderen en hulpbehoevenden een prettige (oude) dag te bezorgen.
Tot voor kort was zij (meer dan 25 jaar) vrijwilliger bij de Lawn Tennis Club Gorssel en maakte ze deel uit van de barcommissie. Daarnaast organiseerde en begeleidde zij de diverse toernooien, clubfeesten en andere evenementen. Ook maakte zij de planning van de barvrijwilligers en wierf zij nieuwe vrijwilligers. Sinds enkele jaren is ze vrijwilliger bij de Stichting Openluchttheater Gorssel en draait daar bardiensten. Bij de woon-/zorglocatie De Borkel te Gorssel gaat ze wekelijks fietsen met bewoners op de duofiets. Daarnaast zet ze zich op meerdere gebieden in als vrijwilliger; knotten van de knotwilgen op de Gorsselse heide, hulp bij de paddentrek door de Paddenwerkgroep Zutphen en omgeving. Ze is ook vrijwilliger bij de Molen Geertruida Cornelia te Gorssel en vrijwilliger bij de herdertjestocht te Gorssel. En ze bood hulp aan een meervoudig gehandicapte inwoner.

Mevrouw W.H. (Willlie) Tuitert-Hijink (83) uit Laren - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meer dan 20 jaar lang was mevrouw Tuitert bestuurslid van de Larense Zwem & Poloclub 'De Duikelaar' (thans De Berkelduikers) Zij was medeorganisator van activiteiten waaronder de jaarlijkse Zwemvierdaagse. Ook was zij jurylid bij zwemwedstrijden in Overijssel en Gelderland waarvoor ze zich maandelijks vele uren heeft ingezet.
Tot vorig jaar was zij bestuurslid/voorzitter (1995-2023) van de Vereniging voor Winterlezingen uit Laren. Hiervoor verzorgde ze in de wintermaanden lezingen en activiteiten. Zij stelde het programma samen en regelde de locatie. In 2022 initieerde zij de ledenconsultatie door het gebrek aan bestuursleden en begeleidde de opheffing en afwikkeling (2023) van deze vereniging. Als secretaris van de, inmiddels opgeheven, folkloristische dansgroep 'Smos as Walear' organiseerde ze vele jaren de optredens en de logisitiek. Dit deed ze tot wel 55 keer per jaar. Verder deed zij de externe vertegenwoordiging en was zij verantwoordelijk voor de portefeuille “lief & leed”. Al meer dan 20 jaar is ze vrijwilliger bij de creatieve werkgroep 'De Kaartjesclub'. Ze organiseert creatieve bijeenkomsten, regelt de locaties en verzorgt de inkoop. Mevrouw Tuitert was lid en vrijwilliger bij het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers (ECAL) en was notulist (2004-2022) van de werkgroep Laren van het 'Woordenboek Achterhoek en Liemers Dialecten' (WALD). Zij coördineerde onder andere het overbrengen van uitkomsten van de enquêtes. Hiermee leverde ze een belangrijke bijdrage aan het vastleggen van de woordenschat van de Achterhoekse en Liemerse dialecten. Bij de Protestantse Gemeente Laren (Gld) is mevrouw Tuitert nog steeds vrijwilliger en verricht ze bezoekwerk bij zieken en ouderen. Daarnaast brengt ze het kerkblad rond. Mevrouw Tuitert kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".

Deel dit artikel