Lochem krijgt een nieuwe woonwijk: Kop van Oost! Om voldoende woningen te hebben naast het centrum kiest de gemeente ervoor om een deel van het bedrijventerrein Hanzeweg te transformeren tot een nieuwe woonwijk: de Kop van Oost.

Hoe gaan we dit aanpakken?

  • De gemeente heeft een stedenbouwkundig (pdf, 13.691 KB)  en een beeldkwaliteitplan (pdf, 21.221 KB)  gemaakt voor het gebied en het verplaatsen van bestaande bedrijven naar nieuwe locaties in Lochem.
  • Het bestemmingsplan voor de daadwerkelijke bouw van de woningen wordt momenteel getoetst door de Raad van State en is na te lezen.

Hoe gaat de Kop van Oost eruitzien?

  • De te bouwen woonwijk Kop van Oost zal gaan bestaan uit vier deelgebieden met ieder een eigen karakter: het kanaal, de Berkel, de Groene Hoven en het Stadsplein.
  • In totaal worden er in 4 fases circa 120 woningen en appartementen gebouwd.
  • Informatie over het uiterlijk van de woningen, met bijbehorende prijzen, zal op de website van de Kop van Oost worden gedeeld.

Wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden?

  • Als het bestemmingsplan goedgekeurd wordt, dan wordt er in de eerste helft van 2022 gewerkt aan de voorbereiding van de bouw.
  • De “eerste paal” wordt dan direct na de zomervakantie geslagen.
  • Naar verwachting wordt de eerste fase van de Kop van Oost in juni 2023 opgeleverd.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Omwonenden kunnen zich aanmelden voor een speciale nieuwsbrief van ontwikkelaar Nijhuis waarin belangrijke updates worden gedeeld over de bouw.

De aanmeldknop staat onderaan de pagina.