Nieuw gebouw voor drie scholen

Op het terrein van de huidige basisscholen in Laren, komt een nieuw schoolgebouw. In dit gebouw aan de Verwoldseweg komen drie scholen onder één dak: Braninkschool, Prins Willem Alexanderschool en nieuwkomer Bartiméus  voor slechtziende kinderen. Deze school verhuist vanuit Lochem naar het nieuwe gebouw in Laren.

Stichting Poolster, Stichting Christelijk Basis Onderwijs Lochem Laren (SCBOLL) en Bartiméus Speciaal Onderwijs maken het plan voor het nieuwe schoolgebouw. De gemeente stelt geld en grond beschikbaar. De gemeente denkt ook mee over zaken als verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren.  Adviesbureau  RO-groep begeleidt het ontwerp- en bouwproces.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

We houden u op verschillende manieren op de hoogte. Via nieuwsbrieven die we huis aan huis verspreiden, via de Berkelbode, inloopavonden, bijeenkomsten en gesprekken. Uiteraard houden de schoolbesturen ouders, leerlingen en leerkrachten op de hoogte. Deze pagina is bedoeld als verzamelplek voor achtergrondinformatie. U vindt hier onder meer veel gestelde vragen, presentaties, actuele ontwikkelingen, eerdere nieuwsbrieven en andere informatie.

Wilt u via de mail op de hoogte blijven?

Meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Laatste nieuws

22 september

Er komt extra geld voor een nieuw gebouw voor drie scholen in Laren. In totaal stelt de gemeenteraad van Lochem € 6.902.000,- beschikbaar aan de schoolbesturen. Het gaat om een gebouw voor de…

2 april

Het College van Burgemeester en Wethouders van Lochem doet een voorstel aan de gemeenteraad om meer geld uit te trekken voor het nieuwe schoolgebouw in Laren. Door de ontwikkelingen in de bouw gaat…