Nieuw gebouw voor drie scholen

Op het terrein van de huidige basisscholen in Laren komt het nieuwe schoolgebouw. In dit gebouw aan de Verwoldseweg komen drie scholen onder één dak: de Braninkschool, Prins Willem Alexanderschool en Bartimeus. Bartimeus is een speciaal onderwijs school voor blinde en slechtziende kinderen. Bartimeus ontvangt zo’n 20 leerlingen uit omgeving Laren en Lochem en vervult daarmee een functir voor de regio.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

We houden u op verschillende manieren op de hoogte. Via nieuwsbrieven die we huis aan huis verspreiden, via de Berkelbode, inloopavonden, bijeenkomsten en gesprekken. Uiteraard houden de schoolbesturen ouders, leerlingen en leerkrachten op de hoogte. Deze pagina is bedoeld als verzamelplek voor achtergrondinformatie. U vindt hier onder meer veel gestelde vragen, presentaties, actuele ontwikkelingen, eerdere nieuwsbrieven en andere informatie.

Laatste nieuws

3 november

Sterke prijsstijgingen van bouwkosten leiden opnieuw tot hogere kosten voor de nieuwe school in Laren. Om nieuwbouw mogelijk te maken, zijn daarnaast aanpassingen nodig aan de bestaande inrichting van…

10 mei

De schoolbesturen werken samen met de gemeente aan een nieuw gebouw voor de Braninkschool, de Prins Willem Alexanderschool en voor Bartiméus Speciaal Onderwijs. Deze scholen komen onder één dak aan de…