Nieuw gebouw voor drie scholen

Op het terrein van de huidige basisscholen in Laren, komt een nieuw schoolgebouw. In dit gebouw aan de Verwoldseweg komen drie scholen onder één dak: Braninkschool, Prins Willem Alexanderschool en nieuwkomer Bartiméus  voor slechtziende kinderen. Deze school verhuist vanuit Lochem naar het nieuwe gebouw in Laren.

Stichting Poolster, Stichting Christelijk Basis Onderwijs Lochem Laren (SCBOLL) en Bartiméus Speciaal Onderwijs maken het plan voor het nieuwe schoolgebouw. De gemeente stelt geld en grond beschikbaar. De gemeente denkt ook mee over zaken als verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren.  Adviesbureau  RO-groep begeleidt het ontwerp- en bouwproces.

Hoe kunt u op de hoogte blijven?

We houden u op verschillende manieren op de hoogte. Via nieuwsbrieven die we huis aan huis verspreiden, via de Berkelbode, inloopavonden, bijeenkomsten en gesprekken. Uiteraard houden de schoolbesturen ouders, leerlingen en leerkrachten op de hoogte. Deze pagina is bedoeld als verzamelplek voor achtergrondinformatie. U vindt hier onder meer veel gestelde vragen, presentaties, actuele ontwikkelingen, eerdere nieuwsbrieven en andere informatie.

Laatste nieuws

10 mei

De schoolbesturen werken samen met de gemeente aan een nieuw gebouw voor de Braninkschool, de Prins Willem Alexanderschool en voor Bartiméus Speciaal Onderwijs. Deze scholen komen onder één dak aan de…

28 oktober

Het aantal gezinnen en kinderen in Laren groeit. Daarom zijn de plannen voor het nieuwe schoolgebouw aan de Verwoldseweg aangepast. Het college stelt voor om het budget voor de bouw te verhogen met…