De werkgroep GA! (Gorsselse Accommodaties) heeft in het voorjaar van 2019 een visie op de toekomst van voorzieningen in Gorssel (pdf, 143 KB)  gemaakt en varianten voor het samenvoegen van sportieve en maatschappelijke accommodaties en onderwijs in Gorssel uitgewerkt.

Bekijk hier de varianten:

Adviesbureau Twijnstra Gudde werkt de varianten en de input van inwoners en werkgroep uiterlijk september 2019 uit in een rapport.

Werkgroep betrekt inwoners

De werkgroep GA! informeert en betrekt inwoners van Gorssel op verschillende manieren. In maart 2018 en maart 2019 waren er bijeenkomsten. De werkgroep liet zien hoe zij tot toekomstbestendige en duurzame accommodaties wil komen. De noodzaak en kansen voor gedegen en gedragen plannen is duidelijk. Een aantal accommodaties is namelijk verouderd, te groot en niet duurzaam. Als het eindrapport van Twijnstra Gudde in september 2019 af is, informeert de werkgroep inwoners van Gorssel over hoe verder.

Alle accommodaties in werkgroep

De werkgroep GA! (Gorsselse Accommodaties) bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, sport- en cultuurcentrum ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbalclub V.V. Gorssel, zwembad de Boskoele en de Protestantse kerk. Er is aanvulling vanuit de Dorpsraad Gorssel. De gemeente heeft in de werkgroep de rol van opdrachtgever voor vervolgonderzoeken. De groep heeft een onafhankelijke procesbegeleider, Igor Grevers van ICS Adviseurs.

Minder geld voor onderhoud en subsidies accommodaties

Vanuit het gemeentelijk accommodatiebeleid is er minder geld voor onderhoud en subsidies en heeft de gemeente als eigenaar vooral een regierol. Dat houdt in dat de gemeente beheerders van accommodaties vraagt om mee te denken over hun verantwoordelijkheden en over plannen. Daarbij is het een uitdaging voor alle partijen om leefbaarheid in de kernen te vergroten door goede voorzieningen te houden voor onderwijs, voor school, sport, welzijn en cultuur.