Onder het huidige accommodatiebeleid is er minder geld voor onderhoud en subsidies en heeft de gemeente als eigenaar vooral een regierol. Dat houdt in dat de gemeente beheerders van accommodaties vraagt om mee te denken over hun verantwoordelijkheden en over plannen. Daarbij is het een uitdaging voor alle partijen om leefbaarheid in de kernen te vergroten door goede voorzieningen te houden voor onderwijs, voorschool, sport, welzijn en cultuur.

Nieuwe werkgroep 23 januari 2019

Er is een nieuwe werkgroep: GA! (Gorsselse Accommodaties). Die gaat aan de slag voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. Uit gesprekken met veel mensen uit de Gorsselse samenleving blijkt dat we ook moeten kijken naar andere scenario’s. In het voorjaar staat een eerste presentatie op de agenda. Inwoners geven daarop advies. Rond de zomer volgt de presentatie van de scenario’s en de gemeenteraad krijgt dan de plannen te zien. Het besluit volgt in het najaar van 2019.

GA! bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, sport- en cultuurcentrum ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbalclub V.V. Gorssel, zwembad de Boskoele, Protestantse kerk en is aangevuld met een aantal vertegenwoordigers uit de Dorpsraad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werkgroep en pakt de rol als opdrachtgever voor vervolgonderzoeken. Dit doet ze in nauw overleg met de werkgroep. De gemeente heeft ervoor gekozen om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen.

Bijeenkomst 26 maart 2019

Op de bijeenkomst in Gorssel van 26 maart 2019 stond het onderwerp ‘toekomst voorzieningen en accommodaties in Gorssel’ centraal. De werkgroep GA! (Gorsselse Accommodaties) liet in een presentatie (pptx, 10.931 KB)  en interviews zien hoe zij tot toekomstbestendige en duurzame accommodaties wil komen. De noodzaak en kansen voor gedegen en gedragen plannen is duidelijk. Een aantal accommodaties is namelijk verouderd, te groot en niet duurzaam. De werkgroep bedacht op hoofdlijnen varianten voor de samenvoeging van een aantal accommodaties. Die onderzoekt de groep de komende tijd. Wanneer de resultaten er zijn, volgt een nieuwe presentatie. Waarschijnlijk is dat in juni 2019.

Bijeenkomst 26 maart 2018

Tijdens de bijeenkomst in Gorssel van 26 maart (presentatie (pdf, 597 KB)  en visual (pdf, 585 KB)  ) wisselden inwoners met elkaar van gedachten over de toekomst van voorzieningen en accommodaties in Gorssel. Ze kwamen met ideeën tijdens een peiling (pdf, 1.234 KB)  en gesprekken in groepjes. In het vervolgproces blijft de mening van inwoners uit Gorssel belangrijk.

Onderzoek 2017

In Gorssel is in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie (meer accommodaties onder een dak).