Lochem is een plattelandsgemeente in de Achterhoek. Het oppervlak is ruim 216 km2. De gemeente Lochem heeft een stad, verschillende dorpen en een aantal buurtschappen. Landerijen en prachtige natuur omringen de kernen. Bekijk Lochem op de kaart (met gemeentegrenzen).

Kernen

  • Stad: Lochem
  • Dorpen: Almen, Barchem, Epse, Eefde, Gorssel, Harfsen, Laren
  • Buurtschappen: Exel, Joppe, Kring van Dorth, Zwiep

De gemeente telde 33.574 inwoners op 1 januari 2018.

Inwoners

Jaarlijks plaatsen wij bevolkingscijfers op deze webpagina:

Stedendriehoek

Feiten en cijfers op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied vindt u in de Stedendriehoek Index. Deze gaat over de gemeente Lochem en gemeenten in de regio.

Lochem Spreekt 

Het digitaal inwonerpanel is een waardevolle bron van informatie. Op de website lochemspreekt.nl leest u hoe u zich als inwoner voor dit panel kunt aanmelden. U vindt hier ook  de resultaten van de onderzoeken die tot nu toe zijn gehouden.

Waar staat je gemeente

Hoe tevreden u bent met onze gemeente, willen wij graag weten. Daarom onderzoeken we dit regelmatig. Wij vergelijken onze resultaten met die van andere gemeenten. Dit onderzoek heet Waar staat je gemeente.

Cijfers gezondheid

Op de website van Kompas Volksgezondheid (Noord- en Oost-Gelderland) vindt u informatie over de gezondheid van onze inwoners.