Lochem is een plattelandsgemeente in de Achterhoek. Het oppervlak is ruim 216 km2. De gemeente Lochem heeft een stad, verschillende dorpen en een aantal buurtschappen. Landerijen en prachtige natuur omringen de kernen. Bekijk Lochem op de kaart (met gemeentegrenzen).

Kernen

 • Stad: Lochem
 • Dorpen: Almen, Barchem, Epse, Eefde, Gorssel, Harfsen, Laren
 • Buurtschappen: Exel, Joppe, Kring van Dorth, Zwiep

De gemeente telde 34.314 inwoners op 1 januari 2023.

Meer cijfers

Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek, cbs.nl en de website allecijfers.nl/gemeente/lochem/ vind uw meer informatie over de bevolkingsopbouw en andere cijfers.

  Statistieken 2022

  Het aantal inwoners van de gemeente Lochem is licht gestegen met 242 naar 34.314 inwoners. Deze groei komt voornamelijk doordat mensen naar onze gemeente verhuisden; in totaal 1671 personen. Ondanks het feit dat er meer mensen overleden dan er werden geboren, is het aantal inwoners dus toegenomen.

  Vluchtelingen

  Van de mensen die naar onze gemeente verhuisden, kwamen er 439 uit het buitenland, zoals de vluchtelingen uit Oekraïne die tijdelijk in onze gemeente wonen. Eind 2022 waren dit er 230; waarvan de gemeente er 152 onderdak beidt. Particulieren vangen 78 vluchtelingen op.

  Vertrek jongeren

  Uit de gemeente Lochem vertrokken 200 mensen in 2022; meest jongeren tussen de 15 en 25 jaar (378). Omdat er ook jongeren naar de gemeente verhuisden, nam het totaal aantal jongeren in deze leeftijdsgroep per saldo af met 116.

  Opvallend

  Lochem groeide als grootste kern het snelst, gevolgd door Harfsen. In Barchem bleef het aantal inwoners gelijk. Laren laat de grootste daling zien, gevolgd door Epse.

  Geboortes

  In 2021 werden in onze gemeente 251 kinderen geboren; de meeste in Lochem (114), gevolgd door Laren (46) en Epse (29). In Barchem kwamen er 9 kinderen bij. Het minst aantal baby’s werd geboren in Joppe (1) en Kring van Dorth (2).

  Overlijdens

  In 2022 registreerden we 461 overlijdens in onze gemeente. De meeste in Lochem (194), Eefde (69) en Gorssel (67).

   Aantal inwoners per 1 1-2022Aantal inwoners per 31-12-2022+toename / -afname
  Almen12501271+ 21
  Barchem17771777-
  Eefde44414465+ 24
  Epse20912068-23
  Gorssel39833994+11
  Harfsen17901824+34
  Joppe411413+ 2
  Kring van Dorth290306+ 16
  Laren43224292-30
  Lochem1371713904+ 187
  Totaal gemeente3407234314+ 242

   

  Plattegronden

  Uw vind plattegronden van onze kernen in de gemeentegids.

  Waar staat je gemeente

  De website waar staat je gemeente laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid. De meest bekende producten zijn de burgerpeiling en de gemeentelijke monitor sociaal domein

  Lochem Spreekt 

  Het digitaal inwonerpanel is een waardevolle bron van informatie. Op de website lochemspreekt.nl leest u hoe u zich als inwoner voor dit panel kunt aanmelden. U vindt hier ook  de resultaten van de onderzoeken die tot nu toe zijn gehouden. Voor ondernemers is er ook het Lochemse Zaken Panel.

  Cijfers gezondheid

  Op de website van Kompas Volksgezondheid (Noord- en Oost-Gelderland) vindt u informatie over de gezondheid van onze inwoners.