Lochem is een plattelandsgemeente in de Achterhoek. Het oppervlak is ruim 216 km2. De gemeente Lochem heeft een stad, verschillende dorpen en een aantal buurtschappen. Landerijen en prachtige natuur omringen de kernen. Bekijk Lochem op de kaart (met gemeentegrenzen).

Kernen

  • Stad: Lochem
  • Dorpen: Almen, Barchem, Epse, Eefde, Gorssel, Harfsen, Laren
  • Buurtschappen: Exel, Joppe, Kring van Dorth, Zwiep

De gemeente telde 33.956 inwoners op 1 januari 2021.

Inwoners

Jaarlijks plaatsen wij bevolkingscijfers op deze webpagina:

Waar staat je gemeente

Waar staat je gemeente laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid. De meest bekende producten zijn de burgerpeiling en de gemeentelijke monitor sociaal domein

Lochem Spreekt 

Het digitaal inwonerpanel is een waardevolle bron van informatie. Op de website lochemspreekt.nl leest u hoe u zich als inwoner voor dit panel kunt aanmelden. U vindt hier ook  de resultaten van de onderzoeken die tot nu toe zijn gehouden. Voor ondernemers is er ook het Lochemse Zaken Panel.

Stedendriehoek

Feiten en cijfers op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied vindt u in de Stedendriehoek Regio Monitor. Deze gaat over de gemeente Lochem en gemeenten in de regio.

Cijfers gezondheid

Op de website van Kompas Volksgezondheid (Noord- en Oost-Gelderland) vindt u informatie over de gezondheid van onze inwoners.