Jonge asielzoekers van 15 tot 18 jaar tijdelijk in Hotel Paasberg

Vanaf 20 april 2023 tot 1 juli 2024 is het Fletcher Hotel Paasberg in Lochem tijdelijke opvang voor maximaal 65 jonge asielzoekers. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 15 tot en 18 jaar, die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen. De jongeren krijgen professionele begeleiding van het COA en ondersteunende organisaties. Ook krijgen zij allemaal een vorm van dagbesteding of onderwijs. Hieronder vindt u veel informatie bij de veel gestelde vragen en antwoorden.

Heeft u een andere vraag?  

 • Voor vragen aan het COA, kunt u mailen naar fmmzlochempoa@coa.nl
  Voor noodgevallen of extreme situaties rond de opvanglocatie kunt u bellen naar 06 - 11 49 60 28. U krijgt dan de dagcoördinator van COA-locatie Paasberg aan de lijn.
 • Voor vragen aan gemeente Lochem kunt u mailen naar opvangcoa@lochem.nl. We proberen uw vraag dan binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
  Of bel op werkdagen (0573) 28 92 22 en vraag naar Sander Hofland. Hij is gemeentelijk coördinator opvang amv-ers namens gemeente Lochem.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Waar worden de jongeren opgevangen?

In Hotel Paasberg, aan de Paasberg in Lochem. Er is plek voor maximaal 65 kinderen in de leeftijd van 15-18 jaar. De kinderen gaan naar de internationale school in Neede of krijgen dagbesteding. De locatie is een procesopvanglocatie voor het COA. In dit geval komen er eerst 45 kinderen uit Zelhem, waar hun tijdelijke opvanglocatie sluit.

Alle kinderen doorlopen de algemene asielprocedure. Medewerkers van VluchtelingenWerk geven voorlichting over de asielprocedure en asielzoekers hebben in de procesopvanglocatie toegang tot noodzakelijke medische zorg via Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). Tijdens het verblijf worden de kinderen 24 uur per dag begeleid door COA-medewerkers en andere ondersteunende organisaties.

Hoelang zijn de jongeren al in Nederland?

De 45 kinderen die in Hotel Paasberg worden opgevangen, zijn sinds de zomer van 2022 bij elkaar. Het hotel biedt plek voor maximaal 65 jongeren. We weten nog niet wanneer de andere 20 jongeren komen en waar zij vandaan komen. Alle kinderen hebben een voogd en er is professionele begeleiding vanuit Nidos (www.nidos.nl) en COA (www.coa.nl).

Hoe kan het dat jonge jongeren in Nederland zijn zonder ouders?

Hier is geen eenduidig antwoord op. Ieder gezin en/of jongere heeft hiervoor zijn eigen reden(en). Het kan te maken hebben met de oorlog in hun land, angst voor de overheid vanwege hun geloof, angst voor de terreurbeweging in hun land, angst voor de verplichting om in militaire dienst te moeten of dat ze gevlucht zijn uit een kamp waar hun mensenrechten ernstig werden geschonden. Het wegsturen van een kind, geeft de nood van deze ouders aan. Ze willen hun kind in veiligheid brengen en een toekomst bieden.

De jongens die worden opgevangen in Lochem zijn allemaal minderjarig, ze zijn tussen de 15 en 18 jaar. Ze zijn gevlucht zonder ouder(s), of zijn hun ouder(s) kwijtgeraakt of verloren (tijdens hun reis). Als de jongere via de IND (Immigratie & Naturalisatiedienst) een verblijfsvergunning heeft ontvangen, kan hij/zij gezinshereniging aanvragen. Dit kan alleen als de jongere minderjarig is.

Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de jongeren?

Elke minderjarige vluchteling die zonder ouders in Nederland asiel aanvraagt, krijgt via Stichting Nidos een voogd toegewezen als wettelijk vertegenwoordiger. Nidos is ook aanwezig op de noodopvanglocatie. Op locatie hebben alle jongeren ook een mentor.

Komen er alleen jongens, of ook meisjes?

In Lochem zullen 65 jongens opgevangen worden. Er komen geen meisjes.

Hoeveel begeleiders zijn er op 65 jongeren?

 • 5 personen in een vroege dienst (07.00 tot 15.30 uur) + 1 beveiliger
 • 6 personen in een late dienst (14.30 tot 23.00 uur + 1 beveiliger
 • 2 personen in de nacht (22.45 tot 07.15 uur) + 2 beveiligers

De begeleiding is 24/7 aanwezig. Daarnaast is er minimaal 1 beveiliger aanwezig. Zij hebben een vaste plek bij de ingang, maar lopen ook rondes. De beveiliger blijft altijd in en rondom het gebouw. Zij zullen het hotel tijdens hun dienst niet verlaten.

Is al het personeel geschoold?

Ja, het zijn gekwalificeerde professionals.

Is er een dagschema voor de jongeren?

Ja, de jongeren gaan naar school of krijgen dagbesteding. Ook het doorlopen van de asielprocedure vraagt hun tijd en aandacht. Hieronder ziet u hoe hun dag in de noodopvang eruit ziet:

Doordeweeks

 • 07.30 uur          wekken voor school
 • 08.00 uur          ontbijten
 • 08.45 uur          naar school met een grote touringbus
 • 12.30 uur          lunch
 • 18.00 uur          avondeten
 • 22.00 uur          tellen of iedereen binnen is en deuren dicht

Weekend en vakanties

 • 10.00 uur          wekken
 • 10.00-12.00       lunch
 • 18.00 uur          avondeten
 • 22.00 uur          tellen of iedereen binnen is en deuren dicht

Wekelijkse activiteiten (zoals aan deze groep aangeboden op de voormalige opvang in Zelhem. In Lochem nog afhankelijk of er voldoende vrijwilligers gevonden worden).

 • School: maandag t/m donderdag
 • Sportmiddag (woensdag en vrijdagmiddag)
 • Nederlandse les op locatie gegeven door COA (maandag, woensdag en vrijdagavond)
 • Tekenactiviteit (dinsdagmiddag)
 • Schoonmaak: een keer per week worden de slaapkamers schoongemaakt door de jongeren zelf. Hieromheen worden ook losse schoonmaaktaken uitgedeeld aan de jongeren.
 • Losse activiteiten: voetballen (buiten of in de zaal), volleyballen, bingoavond, spelletjesavond, dramales, fitnessles.

Wat doen de jongeren in vakantieperiodes en weekends?

Dit verschilt per jongere en per weekend en/of vakantieperiode. Sommige jongeren gaan op verlof naar een vriend of bijvoorbeeld een oom of tante. We houden telefonisch contact met deze jongeren.

Met de jongeren die op de groep blijven, worden verschillende activiteiten ondernomen zoals wandelen, sporten, voetballen, spelletjesavond etc. Ook geven wij (extra) Nederlandse les op de groep.

Samen met de jongere zijn of worden individuele doelen opgesteld. Tijdens een weekend of vakantieperiode hebben de mentoren (mederwerker/begeleiders) extra tijd om in te zoomen op deze doelen. Ons doel is om de jongeren zelfstandig te maken, zodat zij zich in de toekomst (in Nederland of daarbuiten) kunnen redden.

Mogen de jongeren bezoek ontvangen?

Ja, de jongeren vinden het vaak heel fijn om bezoek te ontvangen. Het contact met Nederlanders is voor hen erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat ze zich sneller thuis voelen en beter integreren. Zij mogen bezoek ontvangen, na vooraf aangevraagde toestemming.

Krijgen de jongeren zakgeld?

Ja, ze krijgen allemaal €12,95 per week. De jongeren krijgen ontbijt, lunch, avondeten en drinken op de locatie. Ook voorzien wij hen van een aantal verzorgingsproducten, te denken aan: tandenborstel, tandpasta, shampoo, wasmiddel, wc-papier, etc. De meeste jongeren geven hun zakgeld uit aan wat lekkers of ze sparen het.

Mogen de opgevangen jongeren zonder begeleiding de wijk in?

Ja, dat mag. De jongeren hebben dezelfde rechten als alle andere jongeren in Nederland. Ze zijn dus vrij om zelfstandig de buurt te verkennen, naar school of sport te gaan of met vrienden af te spreken. Wel krijgen ze eerst een rondleiding van COA in de wijk. Ze bekijken waar bijvoorbeeld de bushalte of de supermarkt is. Ze krijgen ook uitleg over de regels, waarden en (gedrags)normen in Nederland en leefregels voor binnen de locatie. Op locatie is begeleiding voor de jongeren aanwezig.

Krijgen (rokende) jongeren informatie over het risico van bosbranden?

De jongens die vanuit Zelhem mee verhuizen naar Lochem, hebben een brandvoorlichting gehad. De snelle ontwikkeling van een brandende kaars of sigaret naar een grote brand, is hierin behandeld. Wij zullen de jongeren hier extra op wijzen bij het bespreken van de huisreglementen. De jongeren die nieuw bij ons instromen zullen de brandvoorlichting ook moeten volgen.

Hoe kunnen we contact leggen met vluchtelingen als we ze tegenkomen in de wijk?

Dit is een vraag die de vluchtelingen ook hebben. De jongeren zijn, net als andere jongeren, gewoon aan te spreken. Ze krijgen Nederlandse les en spreken vaak ook wel wat Engels. Oogcontact maken, een glimlach of een vriendelijke zwaai is altijd goed. Het is goed om aandacht voor elkaar te hebben.

Is er ’s nachts toezicht op de jongeren?

’s Nachts moeten de jongeren thuis zijn. Huisregel is dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur. Jongeren worden erop aangesproken als ze zich niet aan de afspraken houden. De opvang wordt zo ingericht, dat de jongeren zich ook binnen kunnen vermaken. Dus ook in het pand komt een recreatieruimte. De medewerkers van COA sturen erop aan dat jongeren op tijd thuis zijn en maken hier afspraken over met hen. Zijn er zorgen of klachten of gaat dit niet goed? Meld dat dan meteen bij COA via fmmzlochempoa@coa.nl.

Wat als de jongeren overlast veroorzaken of als meisjes in de omgeving naar hockey fietsen zich onveilig voelen?

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillend mogelijkheden. Er kan 24/7 contact opgenomen worden met COA op locatie via  fmmzlochempoa@coa.nl. U kunt tijdens kantooruren ook langskomen. Voor noodgevallen kunt u bellen naar 06 - 11 49 60 28. U krijgt dan de dagcoördinator van COA-locatie Paasberg aan de lijn. Bij spoed belt u 112. Bij geen spoed - wel politie: 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.

Wat gebeurt er als ze 18 worden?

Elke jongere krijgt een gesprek bij de IND (Immigratie & Naturalisatiedienst). De IND doet onderzoek en bepaalt of een jongere een verblijfsvergunning krijgt. Het is een individuele traject en daardoor ook voor iedereen anders. De wachttijden bij de IND lopen ivm personeelstekort ook op. Jongeren tot 18 jaar hebben altijd recht op opvang, omdat het minderjarige jongeren betreft. Volgens de wet zijn ze vanaf 18 jaar volwassen. Als een jongere bij het worden van 18 jaar nog in procedure zit, zal hij doorstromen naar een AZC (asielzoekerscentrum). Is de jongere uitgeprocedeerd, dan wordt na zijn 18de ingezet op terugkeer naar het land van herkomst. Het proces waarin gesproken wordt over terugkeer hebben wij niet in de handen. Hier zijn speciale instanties voor (DT&V en IOM).

Wat is/doet het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoekers Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen. Meer informatie over het COA vindt u op www.coa.nl

Waar vind ik meer informatie over de asielprocedure van alleenstaande minderjarige vreemdelingen?

Kan ik hulp aanbieden?

De nieuwe inwoners vinden het vaak spannend waar ze gaan wonen. Hoe zal het gaan met de buren? Zal ik me thuis voelen, waar kan ik sporten, krijg ik vrienden? Het kan voor hen – net als voor u misschien – spannend zijn. U kunt daarbij helpen. Aanmelden als vrijwilliger kan vanaf 20 april bij COA via fmmzlochempoa@coa.nl.

Als er zich iets voordoet, met wie kunnen we contact opnemen?

Er kan 24/7 contact opgenomen worden met COA op locatie via  fmmzlochempoa@coa.nl. U kunt tijdens kantooruren ook langskomen. Voor noodgevallen kunt u bellen naar 06 - 11 49 60 28. U krijgt dan de dagcoördinator van COA-locatie Paasberg aan de lijn. Bij spoed belt u 112, bij geen spoed - wel politie: 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.

Voor vragen aan de gemeente kunt u mailen naar opvangcoa@lochem.nl. We proberen uw vraag dan binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Bel op werkdagen met (0573) 28 92 22 en vraag naar Sander Hofland (gemeentelijk coördinator opvang amv-ers namens gemeente Lochem).

We lezen in de krant dat in andere locaties mensen zich voordoen als komend uit een onveilig land, terwijl dat niet het geval is. Het zijn meestal deze mensen die de overlast veroorzaken. Wat doet het COA als blijkt dat dit in Lochem ook het geval is?

Jonge vluchtelingen (onder de 18) hebben sowieso recht op een dak boven hun hoofd totdat ze 18 zijn. Er is voor deze groep amv’ers weinig reden om te liegen over hun afkomst. Ze willen maar 1 ding: een verblijfsvergunning krijgen. Er is hen alles aan gelegen om te zorgen dat ze die krijgen. Je misdragen helpt daar niet bij.

Het is belangrijk om overlast of onveilige gevoelens meteen te bespreken. Dan kan daarop ook snel geacteerd worden. U kunt hiervoor als de opvang open is contact opnemen met COA op de locatie. Zie de vraag hierboven voor de contactgegevens.

Hoe meld ik me aan voor de klankbordgroep?

Er is klankbordgroep gevormd die regelmatig overlegt met de gemeentelijk coördinator en COA over hoe het gaat. Omwonenden kunnen zich per aanmelden bij COA via fmmzlochempoa@coa.nl.

Wat staat er in de overeenkomst tussen COA en de gemeente Lochem?

U kunt hier de overeenkomst (pdf, 2.894 KB)  lezen

Ik heb een andere vraag, waar kan ik die stellen?

Voor noodgevallen of extreme situaties rond de opvanglocatie kunt u bellen naar 06 - 11 49 60 28. U krijgt dan de dagcoördinator van COA-locatie Paasberg aan de lijn.

 • Vragen aan gemeente Lochem
  Mail naar opvangcoa@lochem.nl. We proberen uw vraag dan binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
  Bel op werkdagen met (0573) 28 92 22 en vraag naar Sander Hofland (gemeentelijk coördinator opvang amv-ers namens gemeente Lochem).