Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal op vrijwillige basis, onopvallend en op de achtergrond. Toch zouden zij best eens in het zonnetje mogen worden gezet. Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Dan kunt u voor hem of haar een Koninklijke onderscheiding aanvragen.

Een Koninklijke onderscheiding of ‘lintje’ is een waardevolle erkenning voor de persoonlijke inzet van iemand voor de samenleving. Iedereen mag zo’n lintje voor iemand anders aanvragen. De burgemeester deelt de lintjes uit. Dit kan op twee verschillende momenten: tijdens de lintjesregen of op een ander bijzonder moment. 

Stap 1 De gemeente begeleidt u

Contact opnemen

Neem contact op met mevrouw C. Renskers of mevrouw M. Fleerakkers, telefoon (0573) 28 92 22, e-mail bestuurssecretariaat@lochem.nl

Inschatting

De gemeente schat in of de verdiensten bijzonder genoeg kunnen zijn voor een lintje.

Gesprek

Als de verdiensten bijzonder genoeg zijn begint u met een gesprek in het gemeentehuis. U krijgt van de gemeente een aanvraag en een ondersteuningsformulier.

Let op 

  • U probeert ongemerkt uit te vinden of de persoon die een lintje verdient, dat lintje niet zou weigeren.
  • De richtlijn voor een lintje is dat iemand zich tenminste 15 jaar aaneen belangeloos heeft ingezet voor de samenleving.
  • Per verdienste is 1 ondersteuningsbrief nodig.
  • Vragen? Bel gerust.

Stap 2 U zoekt ondersteuning bij uw aanvraag

Overzicht

Zet de verdiensten die de aanvraag ondersteunen op een rijtje. Noteer hierbij ook meteen de namen en contactgegevens van de bestuurders of vrijwilligers bij organisaties, werk en/of familie.

Benaderen

Benader de contactpersonen vertrouwelijk met de vraag of ze uw aanvraag willen ondersteunen. Stuur hen daarna het ondersteuningsformulier en leg uit welke informatie u nodig heeft. Vraag ook of de ondersteuners andere organisaties of familie kennen die uw aanvraag kunnen ondersteunen.

Herinneren

Bel of mail de ondersteuners als u de ondersteuning niet of niet compleet krijgt.

Stap 3 U stuurt uw aanvraag op

Verzamelen en controleren

Verzamel alle ingevulde ondersteuningsformulieren en controleer het aanvraagformulier.

Versturen

U stuurt de aanvraag en alle ondersteuningen naar de gemeente.

Uw klus is klaar!

De burgemeester, de Commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden schrijven een advies bij uw aanvraag. De minister neemt een Koninklijk Besluit. De koning ondertekent dat. De burgemeester krijgt bericht. U hoort of uw familielid, buurman of -vrouw, kennis of collega een lintje krijgt. Spannend!

Lintjesregen

De laatste werkdag voor Koningsdag vindt meestal de lintjesregen plaats. Wilt u iemand voordragen ter gelegenheid van de lintjesregen in 2024? Een aanvraag kunt u melden tot 15 juni 2023 en insturen voor 15 juli 2023. Heeft u vragen? Bel dan (0573) 28 92 22 of mail naar bestuurssecretariaat@lochem.nl

Op een ander bijzonder moment

U kunt ook iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding bij een andere gelegenheid dan Koningsdag. Bijvoorbeeld tijdens een jubileum of afscheid. Dit moment moet te maken hebben met de reden van het lintje. Het behandelen van een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding kost veel tijd. Daarom kunt u tot zes maanden voor de gewenste uitreikdatum een verzoek indienen.