Voor iemand die zich voor de Lochemse gemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt en een bijzondere prestatie heeft geleverd, kunt u een erepenning aanvragen. Een erepenning is een gemeentelijke onderscheiding.

Wat heb ik nodig?

Iedereen kan bij het college een aanvraag indienen, maar ook het college kan een voorstel doen. Het college beslist of deze inwoner in aanmerking komt om ereburger van Lochem te worden en een zilveren legpenning te ontvangen.

Een erepenning zonder ereburgerschap kan ook. Deze bijzondere onderscheiding wordt uitgereikt door de burgemeester of zijn plaatsvervanger.

Hoe vraag ik het aan?

Neem contact op met mevrouw C. Renskers of mevrouw M. Fleerakkers, tel. (0573) 28 92 22, e-mail bestuurssecretariaat@lochem.nl. Zij kunnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn en leggen uit hoe u te werk moet gaan.