Bij een overlijden in de gemeente Lochem doet uw uitvaartverzorger aangifte in Lochem. De uitvaartverzorger maakt voor u een afspraak met de gemeente voor de begrafenis of het plaatsen van de urn op één van de begraafplaatsen in de gemeente Lochem. Wilt u het graf bedekken of een gedenksteen plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Meestal vraagt uw natuursteenbedrijf de vergunning voor u aan.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld worden. Daarom heeft u DigiD (digitale identiteitscode) nodig. 

Meesturen

  • Tekening met afmetingen
  • Beschrijving van het te gebruiken materiaal

Voorwaarden

De grafbedekking en de gedenksteen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De grafbedekking is niet groter dan het graf zelf en niet hoger dan 1meter.
  • U gebruikt alleen duurzame materialen.
  • Eventuele afbeeldingen en aanvullende teksten passen bij de aanwezige tekst.
  • Op de achterzijde van de gedenksteen staat de afdeling en het nummer van het graf.

Kosten

Aan grafrechten, begrafenissen, vergunningen en grafonderhoud zijn kosten verbonden. Deze kosten vindt u in de Tarievenlijst (pdf, 837 KB) .

Overlijden aangeven

Is een naast van u overleden? Dan doet uw uitvaartverzorger hiervan binnen 6 dagen aangifte. Uw uivaartverzorger regelt de aangifte online met eHerkenning.

Meer informatie over begraven en cremeren en asverstrooiing

Wanneer en waar mag een een overledene begraven of gecremeerd worden? Wat moet u regelen? Antwoord of deze en andere vragen vindt u op de website van bij de Rijksoverheid. In de wet op de lijkbezorging leest u alle regels rondom overlijden en begraven of cremeren. Het beleid van de gemeente Lochem staat beschreven in de Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen 2011, hier vind u ook de regels omtrent grafbedekking, gedenkplaatsen, gedenktekens, omranding, losse bloemen en planten en winterharde gewassen.