Uw uitvaartverzorger maakt voor u een afspraak met de gemeente voor de begrafenis of het plaatsen van de urn op één van de begraafplaatsen in de gemeente Lochem.

Wilt u het graf bedekken of een gedenksteen plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Meestal vraagt uw natuursteenbedrijf de vergunning voor u aan.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld worden. Daarom heeft u DigiD (digitale identiteitscode) nodig. 

Bij een overlijden in de gemeente Lochem doet uw uitvaartverzorger aangifte in Lochem. Dit moet binnen 6 dagen.

Met eHerkenning kunnen we ondernemers goed en veilig identificeren.

Voorbereiden bij grafbedekkingsvergunning

Deze documenten kunt u digitaal toevoegen tijdens de aanvraag:

  • Tekening met afmetingen
  • Beschrijving van het te gebruiken materiaal

Voorwaarden

De grafbedekking en de gedenksteen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De grafbedekking is niet groter dan het graf zelf en niet hoger dan 1meter.
  • U gebruikt alleen duurzame materialen.
  • Eventuele afbeeldingen en aanvullende teksten passen bij de aanwezige tekst.
  • Op de achterzijde van de gedenksteen staat de afdeling en het nummer van het graf.

Kosten

Aan grafrechten, begrafenissen, vergunningen en grafonderhoud zijn kosten verbonden. Deze kosten vindt u in de Tarievenlijst (pdf, 135 KB) .

Meer informatie over begraven en cremeren en asverstrooiing

Wanneer en waar mag een een overledene begraven of gecremeerd worden? Wat moet u regelen? Antwoord of deze en andere vragen vindt u op de website van bij de Rijksoverheid. In de wet op de lijkbezorging leest u alle regels rondom overlijden en begraven of cremeren. Het beleid van de gemeente Lochem staat beschreven in de Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen 2011, hier vind u ook de regels omtrent grafbedekking, gedenkplaatsen, gedenktekens, omranding, losse bloemen en planten en winterharde gewassen.